آخرین اخبار نرخ سود بازار بین بانکی

  • اقتصادنیوز: نرخ سود بین بانکی به بالاترین سطح دو ساله خود رسیده است. این نرخ اکنون به سقف خود نزدیک تر شده که برخی آن را ناشی از سیاست اخیر بانک مرکزی در قبال بالابردن نرخ سود در این باز می دانند.

  • اقتصادنیوز: نرخ سود بین بانکی در هفته منتهی به ۲۷ دی ماه در کانال ۲۱ درصد ثابت باقی ماند. این روند ثابت در ادامه ثبات نرخ سود در بازار باز بوده که معادل با همین رقم برای هفته های متوالی به ثبت رسیده است. رویدادی که برخی منتقدان اعتقاد دارند چون به صورت دستوری از سوی بانک مرکزی تعیین شده و با تقاضای نقدینگی بانک ها همخوانی ندارد، می تواند تبعات تورمی برای کشور به همراه داشته باشد.

  • اقتصادنیوز: در هفته منتهی به ۱۲ دی ماه۱۴۰۱ بانک مرکزی در بازار باز، برای چهارمین هفته متوالی تزریقی فراتر از مرز ۱۰۰ همت داشته است. طبق آمار و ارقام بانک مرکزی در این بازار تزریق ۱۰۷ همتی پول در بازار باز سابقه نداشته است.

  • نرخ سود بین بانکی در هفته منتهی به ۷ دی ماه سال جاری با رشد جزئی نسبت به هفته قبل به ۲۱.۰۳ درصد رسید.

  • اقتصادنیوز: در هفته اخیر بازارهای مالی جانی دوباره گرفته اند. با شروع زمستان داده های اماری نشان از افزایش دمای نرخ سود ها در سه بازار مهم داشته و در مهم ترین آن ها، یعنی نرخ بهره بین بانکی، این رقم به رکورد خود در سال ۱۴۰۱ رسیده است.

  • اقتصادنیوز: در هفته منتهی به ۲۳ آذرماه یک اتفاق بی سابقه در بازار باز رقم خورد. کسری نقدینگی بانک ها در این بازار موجب شد تا تقاضای پول در این بازار در دو مرحله موردی دیگر برگزار شده و ۴ هزار و ۱۲۰ میلیارد تومان دیگر در نهادهای مالی تزریق شود.

  • اقتصادنیوز: در بررسی بازارهای مالی هفته دوم آذر ماه دوبازار بانکی همچنان ثابت بوده و تغییری نداشته اند. طبق داده های بانک مرکزی نرخ بهره بین بانکی در هفته منتهی به ۹ آذر ماه برابر با ۲۰.۸۹ درصد بوده و بدون تغییر نسبت به هفته قبل به ثبت رسید.

  • اقتصادنیوز: در هفته سی و پنجم عملیات بازار باز همه چیز ثابت بوده است. تزریق پول بانک مرکزی در نهادهای مالی هم ارز با هفته قبل در کانال ۶۷ همت ثبت شده و نرخ سود بسط پول در این بازار نیز برای سومین ماه متوالی در مرز ۲۱ درصد رقم خورده است.

  • اقتصادنیوز: نرخ سود ها در بازار های مالی هفته اخیر مسیری را ثابت را از خود برجای گذاشته اند. در این میان اما دولت، در بازار اولیه اوراق بدهی هیچ اوراقی را به مشتریان خود نفروخته و نرخ سودی را ثبت نکرد.

  • اقتصادنیوز: درهفته پایانی مهر ماه نرخ سود دردو بازار کاهش پیدا کرد. بررسی های آماری نشان می دهد در میان بازار های مالی هفته منتهی به ۲۷ مهر ماه روند نرخ سود موزون در بازار اولیه از رکورد خود در سال جاری فاصله گرفته و بیشترین افت را داشته است.

صداوسیما و خبرگزاری رسمی دولت شهادت ابراهیم رئیسی را تایید کردند در سوگ ابراهیم رئیسی