آخرین اخبار وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

صداوسیما و خبرگزاری رسمی دولت شهادت ابراهیم رئیسی را تایید کردند در سوگ ابراهیم رئیسی