وغدیر

  • اقتصادنیوز : در گروه سرمایه‌گذاری‌های چندرشته‌ای چگونه میتوان ۵ نماد بزرگ بورسی را تجزیه و تحلیل کرد. بازدهی این شرکت‌ها در گزارش عملکرد ۷ ماهه چقدر بود.

  • اقتصادنیوز : مدیر سرمایه‌گذاری و طرح‌های سرمایه‌گذاری غدیر از نهایی شدن مراحل پذیرش و عرضه ۱۱ شرکت زیرمجموعه این هلدینگ خبر داد.

۱

بیشتر

بیشتر