آخرین اخبار پراید

  • رصد بازار خودرو نشان دهنده آن است که از میان محصولات پرطرفدار سایپا امروز تنها «تیبا صندوقدار» افت یک میلیون تومانی قیمت را تجربه کرد و سایر محصولات این شرکت بدون تغییر قیمت در بازار عرضه شدند.

  • رصد بازار خودرو نشان می دهد محصولات پرطرفدار سایپا که روزهای اول هفته جاری را با رشد قیمت آغاز کرده بودند امروز در بازار بدون تغییر قیمت عرضه شدند.

  • رصد بازار خودرو نشان دهنده آن است که امروز از میان محصولات پرطرفدار شرکت سایپا «پراید ۱۱۱» و «ساینا» در بازار معامله شدند.

  • محصولات پرطرفدار سایپا دومین روز از هفته جاری را با افت قیمت سپری کردند. ارزیابی بازار خودرو نشان دهنده آن است که امروز «پراید ۱۳۱» و «تیبا صندوقدار» و «تیبا ۲ معمولی» افت قیمت داشته اند و سایر محصولات این شرکت سطوح قیمتی خود را حفظ کردند و بدون تغییر قیمت در بازار عرضه شدند.

  • خانواده پراید امروز در بازار با چه قیمتی خرید و فروش شدند؟ رصد بازار خودرو از سه مدل پراید ۱۳۲، ‌۱۳۱ و ۱۱۱ نشان دهنده آن است که با وجود توقف تولید تقاضا برای این خودروها همچنان در بازار وجود دارد.

  • پراید وانت ۱۵۱ در شهرهای مختلف را می توان با قیمت ۱۰۸ تا ۱۱۲ میلیون تومان خریداری کرد.

  • محصولات پرطرفدار سایپا هفته جاری را با افت قیمت آغاز کردند. ارزیابی بازار خودرو نشان دهنده آن است که امروز پراید ۱۱۱، پراید ۱۳۱ و تیبا صندوقدار افت قیمت داشته اند و سایر محصولات این شرکت سطوح قیمتی خود را حفظ کردند و بدون تغییر قیمت در بازار عرضه شده اند.

  • آمارهای ارائه شده حاکی از آن است که در حالی که انواع مدل های خودرو پراید در بازار از ابتدای هفته تاکنون نوسانات قیمت ناچیزی راتجربه کردند قیمت پراید ۱۳۲ از ابتدای هفته تاکنون افزایش چشمگیری داشته است.

  • رصد بازار خودرو نشان می دهد محصولات پرطرفدار سایپا پس از روز ثبات قیمت در بازار امروز دوباره شکل افزایشی به خود گرفتند.

  • رصد بازار خودرو نشان می دهد محصولات پرطرفدار سایپا برای دومین روز در هفته جاری بدون تغییر در بازار قیمت گذاری شدند.