آخرین اخبار پرمحصول

  • اقتصادنیوز: الگوی مصرف برنج در ایران در یک دهه گذشته تغییرات جدی داشته است.اکوایران در گزارشی به این مساله پرداخته است.

  • عضو هیئت مدیره انجمن برنج کشور با اشاره به اینکه کیفیت برنج طارم با پرمحصول تفاوتی ندارد، گفت: تفاوت ارقام طارم با پرمحصول تنها در میزان خرده است.