پرونده بانک سرمایه

  • اقتصادنیوز؛ رئیس شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی با اعلام اینکه هر سه محکوم پرونده بانک سرمایه (توسلی، بخشایش و کاظمی) به زندان رفتند، گفت: زمانی که متهمان برای اجرای حکم احضار شدند، نمی‌دانم چرا هر سه نفر همزمان سکته کردند.

  • از سوی پزشکی قانونی؛

    اقتصادنیوز؛ احمد شجاعی، رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور گفت: تاکنون سکته یک نفر از سه محکوم پرونده بانک سرمایه تایید شده و مدارک پزشکی دو نفر دیگر در دست بررسی است.

۱

بیشتر

بیشتر

بیشتر

بیشتر