آخرین اخبار پوند

  • شاخص دلار بدترین ریزش روزانه دو ماه اخیر خود را تجربه کرد؛ در مقابل پوند و یورو صعود کردند.

  • دلار پس از چهار روز صعود متوالی قدرتمند متوقف شد.

  • ارزش دلار مقابل رقبای خارجی خود افزایش یافت. شاخص دلار که نرخ برابری آن در مقابل سبدی از ارزهای جهانی را اندازه می‌گیرد، در معاملات امروز با ۰.۱۲ درصد افزایش نسبت به روز گذشته در سطح ۹۲.۶۵۷ واحد بسته شد.

  • ارزش دلار مقابل بیشتر ارزها افزایش یافت. شاخص دلار که نرخ برابری آن در مقابل سبدی از ارزهای جهانی را اندازه می‌گیرد، در معاملات امروز با ۰.۱۸ درصد افزایش نسبت به روز گذشته در سطح ۹۲.۲۱۵ واحد بسته شد.

  • شاخص دلار در آستانه از دست دادن کانال خود قرار دارد. شاخص دلار که نرخ برابری آن در مقابل سبدی از ارزهای جهانی را اندازه می‌گیرد، در معاملات امروز با ۰.۰۴ درصد کاهش نسبت به روز گذشته در سطح ۹۲.۱۳۲ واحد بسته شد.

  • شاخص دلار که نرخ برابری آن در مقابل سبدی از ارزهای جهانی را اندازه می‌گیرد، در معاملات امروز با ۰.۱۲ درصد کاهش نسبت به روز گذشته در سطح ۹۲.۱۳۲ واحد بسته شد؛ اما پوند ۰.۱۵ درصد و یورو ۰.۱۳ درصد بالا رفت .

  • ارزش دلار مقابل بیشتر ارزها کاهش یافت. شاخص دلار که نرخ برابری آن در مقابل سبدی از ارزهای جهانی را اندازه می‌گیرد، در معاملات امروز با ۰.۱۴ درصد کاهش نسبت به روز گذشته در سطح ۹۲.۶۵۵ واحد بسته شد.

  • شاخص دلار مجددا کانال ۹۳ واحدی را پس گرفت.

  • دلار معاملات هفتگی را صعودی آغاز کرد. شاخص دلار که نرخ برابری آن در مقابل سبدی از ارزهای جهانی را اندازه می‌گیرد، در معاملات امروز با ۰.۱ درصد افزایش نسبت به روز گذشته در سطح ۹۲.۸۹۵ واحد بسته شد.

  • برای دومین روز متوالی ارزش دلار نزولی شد.