آخرین اخبار پیش بینی بورس هفته

  • اقتصادنیوز: هفته پیش ودر نیمه تیرماه ۱۴۰۰ در شرایطی که بورس در حال خروج تدریجی از رکود بود، ظهور یک ریسک جدید سرعت رشد شاخص را کاهش داد.

  • اقتصادنیوز: شاخص کل بورس تهران دو هفته گذشته را تماماً صعودی پشت سر گذاشته و سهام داران در انتظار سومین هفته صعودی متوالی به سر می‌برند.

  • اقتصادنیوز: شاخص کل بورس تا سطح حمایت بعدی ۴۴ هزار واحد فاصله دارد و اگر روند هفته پیش را ادامه بدهد می‌تواند سطح حمایت بعدی را نیز احیا کند.

  • اقتصادنیوز: با مشخص شدن نام رئیس جمهور بعدی اندکی از ریسک‌های سیاسی بورس کاسته خواهد شد و با تغییر دولت انتظارات فعالان بازار تغییر خواهد کرد.

  • اقتصادنیوز: شاخص کل بورس در پایان هفته دوم خرداد ماه به رقم یک میلیون و ۱۴۸ هزار واحد رسید. در مجموع در هفته اخیر شاخص کل ۳۹ هزار و ۳۱۷ واحد رشد کرد و شاهد بازدهی مثبت ۳.۵ درصدی بورس بودیم. آیا این روند صعودی شاخص در هفته آینده هم ادامه خواهد داشت؟

  • شاخص کل بورس در هفته اخیر ۲۹ هزار و ۲۳۳ واحد افت کرد و شاهد بازدهی منفی ۲.۵ درصدی بورس بودیم. آیا این روند در هفته آینده هم ادامه خواهد داشت؟

  • اقتصادنیوز: شاخص کل بورس در هفته اخیر ۳۵ هزار و ۶۰۱ واحد افت کرد و شاهد بازدهی منفی ۲.۹۵ درصدی بورس بودیم. با این حال شاخص در روز چهارشنبه رشد ۵ هزار واحدی داشت. آیا این روند در هفته آینده هم ادامه خواهد داشت؟

  • اقتصادنیوز: با آن که روند تغییرات شاخص کل بورس در سه روز ابتدایی هفته نزولی بود اما در مجموع در هفته اخیر شاخص کل ۶۵۵ واحد رشد کرد و شاهد بازدهی مثبت ۰.۰۵ درصدی بورس بودیم. آیا روند صعودی شاخص در دو روز آخر هفته در هفته آینده هم ادامه خواهد داشت؟

  • شاخص کل بورس در هفته اخیر ۳۶ هزار و ۲۹۶ واحد افت کرد و شاهد بازدهی منفی ۳ درصدی بورس بودیم. آیا این روند در هفته آینده هم ادامه خواهد داشت؟

  • اقتصادنیوز: شاخص کل بورس در هفته اخیر ۶ هزار و ۷۱۹ واحد افت کرد و شاهد تداوم بازدهی منفی بورس بودیم. آیا این روند در هفته آینده هم ادامه خواهد داشت؟