آخرین اخبار پیش بینی بورس هفته

  • شاخص کل بورس در هفته اخیر ۲۹ هزار و ۲۳۳ واحد افت کرد و شاهد بازدهی منفی ۲.۵ درصدی بورس بودیم. آیا این روند در هفته آینده هم ادامه خواهد داشت؟

  • اقتصادنیوز: شاخص کل بورس در هفته اخیر ۳۵ هزار و ۶۰۱ واحد افت کرد و شاهد بازدهی منفی ۲.۹۵ درصدی بورس بودیم. با این حال شاخص در روز چهارشنبه رشد ۵ هزار واحدی داشت. آیا این روند در هفته آینده هم ادامه خواهد داشت؟

  • اقتصادنیوز: با آن که روند تغییرات شاخص کل بورس در سه روز ابتدایی هفته نزولی بود اما در مجموع در هفته اخیر شاخص کل ۶۵۵ واحد رشد کرد و شاهد بازدهی مثبت ۰.۰۵ درصدی بورس بودیم. آیا روند صعودی شاخص در دو روز آخر هفته در هفته آینده هم ادامه خواهد داشت؟

  • شاخص کل بورس در هفته اخیر ۳۶ هزار و ۲۹۶ واحد افت کرد و شاهد بازدهی منفی ۳ درصدی بورس بودیم. آیا این روند در هفته آینده هم ادامه خواهد داشت؟

  • اقتصادنیوز: شاخص کل بورس در هفته اخیر ۶ هزار و ۷۱۹ واحد افت کرد و شاهد تداوم بازدهی منفی بورس بودیم. آیا این روند در هفته آینده هم ادامه خواهد داشت؟

  • اقتصادنیوز: در هفته اخیر تصمیمات جدیدی برای حمایت از بازار سهام گرفته شد. آیا سهام‌داران از این تصمیمات استقبال خواهند کرد؟

  • اقتصادنیوز: شاخص کل بورس در هفته اخیر ۳۲ هزار و ۶۳۰ واحد افت کرد و ۲ هزار و ۸۵۲ میلیارد تومان پول حقیقی از بورس خارج شد. آیا این روند در هفته دوم اسفندماه هم ادامه خواهد داشت؟

  • اقتصادنیوز: شاخص کل بورس در هفته گذشته ۳۴ هزار و ۶۴۸ واحد افت کرد و شاهد خروج ۲ هزار و ۴۲۷ میلیارد تومان پول حقیقی از بورس بودیم. آیا این روند در هفته آینده هم ادامه خواهد داشت؟

  • اقتصادنیوز: شاخص کل بورس در هفته گذشته ۴۵ هزار و ۸۸۸ واحد افت کرد و شاهد خروج ۴ هزار و ۹۸۰ میلیارد تومان پول حقیقی از بورس بودیم. آیا این روند در هفته آینده هم ادامه خواهد داشت؟

  • شواهد حاکی از نزول بورس در هفته آتی است،‌ مگر آنکه قیمت‌های بازار به سطحی برسد که برای سرمایه‌گذاران جذابیت پیدا کند و شاخص در نزدیکی کف قیمتی جدید بتواند برای صعود سوخت‌گیری کند.