کتاب مری ترامپ

  • عملکرد رئیس‌جمهور پرحاشیه ایالات‌متحده آمریکا در چند هفته اخیر بیش از همیشه او را با انتقادهای تند و تیز مردم و به‌ویژه نویسندگان و اندیشمندان آمریکایی روبه‌رو کرده است. در آخرین تلاش، «مری ترامپ» برادرزاده ترامپ سعی دارد به افشاگری علیه او دست بزند.

  • کتاب مری ترامپ، برادرزاده رئیس جمهور آمریکا چند ماه دیگر منتشر می‌شود؛ کتابی که گفته‌ها حاکی از آن است که دردسرش برای ترامپ، کمتر از کتاب جان بولتون نخواهد بود.

۱

بیشتر

بیشتر

بیشتر

بیشتر