کلیه ها

  • ​اقتصاد نیوز:کلیه ها کار سختی را انجام می دهند. فیلتر و دفع مواد زاید در جریان خون، تعادل مایعات کلی بدن و همچنین هورمونهایی که باعث ایجاد گلبول های قرمز خون می شوند، سلامت استخوان ها و تنظیم فشار خون.

  • اقتصاد نیوز:کلیه ها کار بسیار سختی را انجام می دهند. فیلتر و دفع مواد زاید که در جریان خون وجود دارد یکی از ساده ترین کارهای کلیه است. کلیه های شما تعادل مایعات کلی بدن و همچنین هورمونهایی را که باعث ایجاد گلبول های قرمز خون می شوند ، سلامتی استخوان ها و تنظیم فشار خون را تضمین می کنند.

  • ​اقتصاد نیوز:کلیه از اندام‌های حیاتی بدن است که قسمت عمده حفظ تعادل بین میزان دریافت و دفع آب و تقریبا تمام الکترولیت‌های بدن را انجام می‌دهد.

  • اقتصاد نیوز:بیماری‌های کلیوی گاهی ممکن است منجر به از کار افتادگی کامل کلیه‌ها شوند و پیامدهای جدی به دنبال داشته باشند در حالی که می‌توان تنها با چند تغییر ساده و کوچک در رژیم غذایی روزانه، سلامت این عضو حیاتی و مهم را بهبود بخشید.

۱

بیشتر

بیشتر

بیشتر

بیشتر