آخرین اخبار گرمایش

  • بخش قابل توجهی از برنج شمال کشور در استان گلستان کشت می‌شود. در سال‌های گذشته و به خصوص امسال با تغییرات آب و هوایی و گرمایش زمین مشکلات فراوانی در کشت این محصول به وجود آمده است.

  • از روز چهارشنبه چندین منطقه جنگلی در جنوب ترکیه به طور پشت سر هم درگیر آتش‌سوزی‌های وحشتناکی شدند و چندین نفر فوت کردند.

  • از موارد مهم در سالنها و فضاهای بزرگ، نحوه تامین گرمایش و ایجاد آسایش دمایی میباشد.

  • روزنامه گاردین با اشاره به ضرورت مقابله با تغییرات اقلیمی نوشت: چنانچه راه حلی فوری برای گذر از اقتصاد بر پایه سوخت فسیلی پیدا نشود، جنگ نسل های آینده بر سر غذا و آب خواهد بود.

  • به لطف گوگل ارت و به روز رسانی نسخه جدید می توان ۳۷ سال گذشته زمین را ارزیابی کرد. تصاویر این برنامه نشان می دهد جهان در ۳۷ سال گذشته تغییرات هولناکی داشته است.