گرمای زمین

  • ​اقتصاد نیوز:گرمایش زمین هر روز در حال نمایش تبعات خود برای جهانیان است و افزایش یک ماهه تابستان در کشور استرالیا یکی از این پیامدها است.

  • ​اقتصاد نیوز:زمینی که به زمین گرم بخورد، ما را نیز با خود به زیر خواهد کشاند. زمین کشتی ماست و اگر غرق شود و از بین برود دیگر «ما»یی باقی نمی‌ماند. فقط هم ما نه. هزاران یا شاید میلیون گونه گیاهی و جانوری نیز از بین می‌روند.

  • ​اقتصاد نیوز:سازمان ملل متحد در جلسه ارزیابی سالانه اعلام کرد در گرم ترین دهه تاریخ قرار داریم و به تشریح این موضوع پرداخت که تغییر اقلیم از توانایی انسان‌ها برای سازگار شدن با این پدیده پیش افتاده است.

  • اقتصاد نیوز:دانشمندان هشدار داده اند که کودکان در سراسر جهان به دلیل تغییرات آب و هوایی دچار بیماری‌های مختلف می‌شوند.

  • اقتصاد نیوز:از بین عوامل مؤثر بر گرمای زمین تا‌کنون نقش حشرات نادیده گرفته شده‌ است در صورتی که آنها نقش مخربی بر این فرآیند دارند.

  • ​اقتصاد نیوز:گرمای کره زمین به شدت در حال افزایش است و هر سال بیشتر از گذشته این موضوع محسوس تر می‌شود. اما آیا سیاره زیبای ما در طول تاریخ تا این حد گرم بوده است؟

  • اقتصاد نیوز:یک مطالعه جدید نشان می دهد میزان انتشار گازهای گلخانه ای توسط نیروگاهها و خودروهایی که تا به امروز در جهان به کار گرفته شده اند تا بدان حد زیاد است که گرمایش زمین را از حد هشدار گذرانده اند.

۱

بیشتر

بیشتر

بیشتر

بیشتر