گرم شدن زمین

  • ​اقتصاد نیوز:بیل گیتس برای متوقف کردن روند گرم شدن زمین در حال تامین مالی یک پروژه مهندسی آب و هواست. در این روش با تشکیل یک ابر شیمیایی بزرگ در اطراف زمین روند خنک کردن آن انجام می شود.

  • رئیس امور بین‌الملل و کنوانسیون‌های سازمان حفاظت محیط زیست:

    اقتصادنیوز؛ ناصر مقدسی، رئیس امور بین الملل و کنوانسیون های سازمان حفاظت محیط زیست تاکید کرد: نپیوستن به توافقنامه پاریس، ایران را از عضو اصلی و فعال به عضو غیرفعال و ناظر تبدیل می کند و حق رای ما را می گیرد.

  • اقتصادنیوز؛ سخنگوی وزارت امور خارجه با تقبیح خروج آمریکا از معاهدات جهانی همچون پیمان زیست محیطی پاریس، خواستار توجه جدی همه دولت ها و کشورها به پدیده هولناک تغییرات آب و هوایی و اقلیمی و اجرای تعهدات آنها شد.

۱

بیشتر

بیشتر

بیشتر

بیشتر