آخرین اخبار گشایش ارزی جدید

  • اقتصادنیوز: معاون بین‌الملل بانک مرکزی: گفت: خوشبختانه اتفاقات خوبی در خصوص گشایش‌هایی برای آزادسازی منابع مسدود شده ما در برخی کشور‌ها صورت پذیرفت که در آینده خبررسانی می‌شود.

  • بانک مرکزی اعلام کرد که «متعاقب گشایش‌های ارزی در زمینه استفاده از منابع موجود در کشور عراق پس از گذشت بیش از یک سال توقف فروش ارز از آن محل، بالغ بر ۳۰۰ میلیون یورو ارز مزبور در سامانه نیما طی روزهای گذشته، معامله شد.

  • متعاقب گشایش های ارزی در زمینه استفاده از منابع موجود در کشور عراق پس از گذشت بیش از یکسال توقف فروش ارز از آن محل، بالغ بر ۳۰۰ میلیون یورو ارز مزبور در سامانه نیما طی روزهای گذشته، معامله شد.

  • از نگاه تحلیلگران ارزی یکــی از عواملــی کــه بــه میــزان زیــادی بر قیمــت دلار تأثیرگذار گذاشته فضای روانی جامعه و انتظارات افراد از این بازار می باشد. در زمینه قیمت دلار تورم تأثیر قابل توجهــی دارد، بنابراین انتظارات تورمی نیز می تواند بر آن تأثیراتی بگذارد.

صداوسیما و خبرگزاری رسمی دولت شهادت ابراهیم رئیسی را تایید کردند در سوگ ابراهیم رئیسی