بررسی نوسانات هزینه وام مسکن در آخرین ماه تابستان+ نمودار

کاهش نرخ سود وام مسکن در هفته دوم شهریور

کدخبر: 437772
اقتصادنیوز: روند میانگین هزینه وام مسکن در تابستان 1400 نشان می دهد قیمت اوراق به سقف خود برخورد کرده و اکنون روندی نزولی در پی گرفته است. در همین رابطه در بررسی نرخ سود در این مقطع مشاهده می شود این میزان اکنون به کمترین مقدار خود در دو ماه خویش تنزل پیدا کرده است.

به گزارش اقتصاد نیوز ، هزینه وام مسکن مجردین در هفته دوم شهریور ماه روندی نوسانی را در پی گرفته و حول قیمت 60 هزار تومان نوسان داشت. در نهایت اما طبق محاسبات نرخ سود وام مسکن درپایان این مقطع به پایین‌ترین میزان خود در دو ماه اخیر دست پیدا کرد.

اوراق تسهیلات بانک مسکن به منظور دریافت وام از طریق این نهاد به فروش گذاشته می شود. متقاضیانی که برای خرید خانه قصد ایستادن در صف انتظار دریافت وام را ندارند از این طریق هزینه ای را برای اخذ وام می پردازند تا سریعتر به هدف خود برسند.

کاهش هزینه وام مسکن در 11 شهریور

مجردین متقاضی وام درنهایت 140 میلیون تومان و متاهلین می‌توانند 240 میلیون تومان وام از بانک مسکن خریداری کنند. از آنجا که می‌توان به اعتبار هر ورق 500 هزار تومان وام از بانک مسکن خریداری کرد بنابراین مجردین مجاز به سقف خرید280 ورق و متاهلین تنها 480 ورق خواهند بود.

ازاین طریق هزینه وام مسکن برای متاهلین و مجردین محاسبه می شود.

این رقم برای مجردین در شنبه ابتدای این هفته ششم شهریور برابر با   16 میلیون و 800 هزار تومان و برای متاهلین 28 میلیون و 800 هزار تومان برآورد شد. 

این هزینه در روزهای میانی هفته اخیر روندی نوسانی داشته اما درنهایت در پایان هفته با کاهشی محسوس به سطح 16 میلیون و 550 هزار تومان برای مجردین رسیده و برای متاهلین نیز در حد 28 میلیون و 380 هزار تومان قرار گرفت.

این پایین ترین میزان هزینه وام مسکن در دوماه اخیر بوده است.

پولی که متقاضیان در طول 12 سال پس از دریافت وام می پردازند را هزینه نهایی وام مسکن می نامیم. این هزینه برای مجردینی که در روز 11 شهریور وام از بانک مسکن خریداری کرده اند برابر با 176 میلیون و 660 هزار تومان و برای متاهلین 328 میلیون و 300 هزار تومان محاسبه می شود. 

مسکن

کاهش نرخ سود وام مسکن در هفته دوم شهریور

متقاضیانی که از  طریقخرید اوراق تسه اقدام به دریافت وام مسکن می کنند باید برای این مبلغ دو هزینه را به بانک مسکن بپردازند. نخست هزینه ای که در قبال خرید وام مسکن پرداخته و دوم هزینه ای که در طول 12 سال به بانک مسکن باز پرداخت می کنند.

در این صورت نرخ سود وام مسکن از مقدار اسمی آن (17.5 درصد) فاصله خواهد داشت و چون این رقم برای متقاضیان وام به قیمتی که آنها در ازای دریافت وام مسکن می پردازند بستگی مستقیم دارد پس روندی مشابه با قیمت وام در این هفته خواهد داشت.

در همین خصوص نرخ سود وام مسکن در روز 10 شهریور ماه به 20.75 درصد رسید که کمترین نرخ در دو ماه گذشته بوده است. با این وجود هنوز از میزان اسمی خود 3.25 واحد درصد بیشتر است.

مسکن

روند نزولی میانگین هزینه وام مسکن

هزینه ای که از طریق آن هزینه وام مسکن برای مجردین و متاهلین محاسبه می شود، رقمی است که در بازار خرید و فروش اوراق تسه به دست می اید. این رقم در هفته اخیر روزهایی بالاتر از 60 هزار تومان بوده و در پایان تیر ماه به پایین ترین میزان خود در این هفته رسیده و برابر با 59 هزار تومان و 125 تومان ثبت شد.

مسیر این متغیر روندی مشابه با نرخ سود و هزینه وام مسکن برای متقاضیان دارد.

در همین رابطه روند میانگین هفت روزه قیمت هر کدام از برگه های خرید وام مسکن نشان می‌دهد کمترین سطح هزینه در تابستان 1400 به روزهای ابتدایی تیر ماه تعلق داشته است. پس از آن در میانه مرداد ماه به بیشینه خود رسیده و اکنون پس از برخورد به سقف خود روندی نزولی گرفته است.

مسکن

تیتر یک
از دست ندهید
بلیط هواپیما