آمار بیماران وخیم، وخیم تر شد

صعود کرونا در ایران به قله جدید

کدخبر: 371770
اقتصادنیوز: امروز 17 آبان 99 میزان مبتلایان روزانه به بیش از 9 هزار نفر رسید. این در حالیست که فوتی های روزانه هنوز بالاتر از 400 نفر بوده و بیش از 3 هزار نفر دیگر هم به تعداد بستری شده ‌ها افزوده شده است.

به گزارش اقتصادنیوز آمار رسمی امروز وزارت بهداشت  گویای چند رکورد دیگر است. آمار ها نشان می‌دهند شمار مبتلایان روزانه در امروز در قله 264 روزه خود قرار دارد. رکورد دیگری که امروز به ثبت رسید، روند بدون وقفه افزایش بیماران بدحال کرونایی بوده است. نزدیک به 1 ماه است که این متغیر هر روز رکوردی جدید را رقم می زند.

پیام رکوردزنی‌های پیاپی آبان ماه

رکورد زنی‌های پیاپی در آبان ماه انگار روی سیاه مهر امسال را کمرنگ‌تر کرده است. این رکورد ها به شکلی است که پیش از آن، ارقام هر کدام از متغیر های کرونایی در آبان امسال باور پذیر نبودند. میزان ابتلا پیش از آبان ماه روزی 5 هزار نفر و فوتی‌ها کمتر از 350 نفر بودند. اما اکنون رکورد های روزانه کرونا به اعدادی بسیار بزرگتر از این ارقام دست یافته اند.

کرونا 17 ابان

رکورد ابتلای روزانه

امروز میزان ابتلای کرونا  به رقمی معادل با 9 هزار و 450 نفر رسید.  این میزان بالاترین حد روزانه ابتلا به حساب می آید. مرور آمار مبتلایان در هفته گذشته در حد 8 هزار نفر بود و امروز این میزان را هزار نفر ارتقا داد.

این افزایش در میزان ابتلا درحالی است که فوتی ها 7 روز است که بالاتر از 400 نفر قرار دارد. امروز نیز این رقم به 423 نفر رسید. ولی هنوز از رکوردی که 12 آبان به ثبت رسیده بود 17 نفر کمتر بوده است.

در کنار آمار ابتلا و فوتی های روزانه میزان بستری روزانه نیز در وضع نگران‌کننده‌ای قرار دارد. امروزبیش از 3 هزار نفر دیگر از بیماران کرونایی در بیمارستانها بستری شدند. 

کرونا 17 ابان

ادامه روند بیماران بدحال

از 13 مهر تا کنون هر روز میزان بیماران بدحال کرونایی در حال ثبت رکوردی تازه است. در این خصوص میزان بیماران بدحال در بیمارستانها رکورد 5 هزار و 506 نفر را به ثبت رساند.

آمارهای کرونایی در هر کدام از شاخه‌ها فارغ از ثبت رکورد های روزانه در مسیر نگران‌کننده‌ای قرار دارد. در شرایطی که آمارهای کرونایی در همه شاخه ها در حال ثبت رکورد است، قابل پیش‌بینی است که در دو هفته آینده شاهد رشد صعودی آمار جانباختگان باشیم.

کرونا 17 ابان

تیتر یک
از دست ندهید
بلیط هواپیما