نوسان آمارهای آذر نزولی است یا صعودی؟

قدرتِ‌ مهار کرونا در 3 متغیر؛ تقریبا هیچ

کدخبر: 378133
اقتصادنیوز : در 19 روز سپری شده از آذرماه، آمار های کرونا همواره روندی نوسانی را از خود بر جای گذاشته اند. اما این نوسان ها در مجموع روندی نزولی دارند یا صعودی؟ کدامیک از متغیرهای تلخ کرونا کاهش کمتری را به ثبت رسانده است؟

به گزارش اقتصادنیوز، پس از آنکه آبان ماه متغیرهای نگران کننده کرونا روندی صعودی را به ثبت رساندند، این متغیرها در آذرماه دچار نوسان شدند، آنچنان که در برخی روزهای آذرماه تعداد فوتی های روزانه بیش از 450 نفر بود و در روزهای دیگر به پایین تر از 300 نفر رسید.

این نوسان آذرماهی در متغیر ابتلای روزانه نیز محسوس و مشهود بود . به عنوان نمونه در برخی روزها این آمار به بالاتر از 14 هزار نفر و در برخی روز ها به پایینتر از 11 هزار نفر رسید. 

نکته قابل توجه در آمار آذرماه تا امروز این است که در برخی آمارهای روزانه مانند تعداد بیماران وخیم از 8 آذر ماه شاهد افتی مداوم بودیم. اکنون سوال آنجاست که کدامیک از متغیرهای نگران کننده کرونا رشد کمتری را در این نوسانات تاکنون از خود به جای گذاشته اند؟

روند ابتلا در آذرماه

شمار مبتلایان روزانه در 19 آذر ماه به حدی معادل با 10 هزار و 223 نفر رسید که این رقم در مقایسه با روز قبل 7 درصد افت داشته است. این درحالیست که روز گذشته یعنی 18 آذر ماه حد مبتلایان روزانه بیماری کرونا 11 هزار و 23 نفر بود. یعنی 800 نفر بیشتر از امروز.

مقایسه تمام آمارهای رشد روزانه ابتلا در آذر نشان از نوسانی مداوم در تمام روزهای این ماه دارد. گاهی رشدها مثبت بوده اند که نشان از افزایش ابتلا و گاهی رشدها منفی بوده اند که نشان از کاهش دارند.

چنانچه خط مستقیمی از آمارهای رشد روزانه این متغیر عبور دهیم شیب آن خط، منفی خواهد بود. این منفی بودن می تواند نمایانگر آن باشد که به طور کلی با وجود نوسانات در آذر، اما آمارهای ابتلا در هر روز روندی نزولی داشته اند.

اما اندازه این شیب در 19 روزی که از آذر سپری شده است حدی معادل با منفی 0.0033 داشته است. به این معنا که به طور متوسط در آذر ماه قدرت کاهندگی آمارهای ابتلا کمتر از 0.01 درصد بوده است.

متغیر دیگری که در بیان وضعیت کرونا در کشور نقش مهمی دارد شمار فوتی ها در هر روز است. این متغیر در آذر چه تغییراتی داشته است؟

کرونا 19 آذر

شیب فوتی های آذرماه

میزان جانباختگان براثر ابتلا به بیماری کرونا در روز 19 آذر ماه برای سومین روز در آذر ماه به کمتر از 300 نفر رسیده و رقمی معادل با 295 نفر را ثبت کرد. این رقم در مقایسه با روز قبل 0.9 درصد افت داشته است. 

مقایسه رشد روزانه فوتی‌ها در آذر ماه نشان می دهد که نوسانات بسیار ی را در این متغیر شاهد بوده ایم . در 14 روز از آذرماه رشد روزانه فوتی‌ها منفی بوده و در 5 روز دیگر این میزان حدی مثبت را از خود به جای گذاشته است. نوسانات آماری به وضوح در میزان مرگ و میر براثر کرونا در هر روز نیز مشاهده می شود.

اکنون روندی را که برای مبتلایان آذر ماه در نظر گرفتیم به همین شکل برای فوتی ها نیز محاسبه می کنیم. محاسبات نشان می‌دهد که در این آمار ها نیز چنانچه خطی را به صورت مستقیم از رشدهای روزانه فوتی ها عبور دهیم این خط نیز مانند ابتلا شیبی تقریبا منفی خواهد داشت. به این معنا که آمار فوتی های روزانه نیز در این ماه روندی کاهشی را به ثبت رسانده است. اندازه این متغیر برای فوتی های روزانه کرونایی منفی حدی معادل با 0.0008 دارد یعنی کمتر از 0.001 .

حد پایینی که این متغیر از خود به جای گذاشته است نشان می دهد که شیب این خط تقریبا نزدیک به صفر است.

سومین متغیری که درکنار آمار ابتلا و فوتی های روزانه از متغیرهای مهم و تاثیر گذار در بیان و ضعیت کرونا به حساب می آید شمار بیماران بدحال کرونایی است. چرا که این متغیر به نوعی بر شمار فوتی های کرونایی تاثیر گذار است و می تواند آن میزان را هدایت کند. اکنون رشد این متغیر در آذر ماه چه رشدی را ازخود برجای گذاشته است؟

کرونا 19 آذر

کمترین قدرت کاهش در آمارهای کرونا

شمار بیماران بدحال در هر روز تا قبل از هشتم آذر، 54 روز بود که رکورد می زد. پس از آن هر روز از آمار بیماران وخیم کاسته شد و رشدهای روزانه باوجود کم و زیاد شدن ها اما منفی بود.

نکته قابل توجه در آمارهای روزانه بیماران وخیم  آن است که حد تغییرات روزانه شمار این بیماران در محدوده ای کمتر از دیگر متغیرها قرار دارد. به عنوان مثال میزان بیماران بدحال کرونایی در روز جاری نسبت به روز قبل تنها یک نفر کمتر شده  و حدی معادل با 5 هزار و 779 نفر را به ثبت رسانده است

چنانچه از روند رشد روزانه در متغیر بیماران بدحال کرونایی مانند دو متغیر دیگر خطی را عبور دهیم شیب این خط نیز منفی خواهد بود. به معنای آنکه در این متغیر نیز در آذر ماه شاهد نزولی تدریجی بوده ایم.

حد این شیب برای بیماران بدحال 0.0003 محاسبه می شود.

مقایسه شیب خط عبوری از هر سه متغیر نشان می دهد تغییرات در بیماران وخیم کمتر از فوتی ها و در فوتی ها نیز کمتر از ابتلای روزانه بوده است.

محاسبات نشان می دهد شمار مبتلایان روزانه 11 برابر بیشتر از بیماران وخیم و 4 برابر بیشتر از فوتی ها نزولی بوده است. به بیان دیگر کاهش در آمار فوتی ها و بیماران وخیم به مراتب کمتر از مبتلایان روزانه بوده است به طوری که می توان تغییرات در این دو متغیر را نزدیک به صفر دانست.

کرونا 19 آذر

تیتر یک
از دست ندهید
بلیط هواپیما