مقایسه زیان ۱۰ اقتصاد بزرگ جهان از کرونا

بیشترین و کمترین زیان از کرونا به کدام کشورها رسید؟

کدخبر: ۳۸۰۶۲۱
ارزیابی صورت گرفته از تاثیر کرونا بر فعالیت های اقتصادی حکایت از آن دارد که تمامی اقتصادهای بزرگ جهان از شیوع این ویروس متحمل خسارت جدی شده اند.
 بیشترین و کمترین زیان از کرونا به کدام کشورها رسید؟

به گزارش اقتصادنیوز؛ با این شرایط این سوال مطرح می شود که از میان 10 اقتصاد بزرگ جهان کدام کشورها بیشترین آسیب را از شیوع ویروس کرونا در یکسال اخیر دیده اند. به گزارش «ویژوال کپیتالیست» مدل سنجی صورت گرفته نشان می دهد که تمامی اقتصادهای بزرگ از شیوع کرونا متحمل خسارات جدی شده اند، بطوریکه از میان 10 اقتصاد بزرگ جهان «آلمان» بیشترین و «چین» کمترین خسارت را از کرونا متحمل شده اند.


تازه‌ترین خبرها و تحلیل‌های اقتصادی را در اینستاگرام اقتصادنیوز مشاهده کنید


 

10 کشور بزرگ زیان ده از کرونا

برساس ارزیابی های صورت گرفته کشورهای دارای اقتصاد بزرگ جهان که شامل « آمریکا، چین، ژاپن، آلمان، انگلیس، فرانسه، هند، کانادا و ایتالیا» می شود. در این مدت بیشترین زیان را کشور به «آلمان»رسیده و «چین» در این میان کمترین زیان را دیده است.

آمریکا

برساس ارزیابی صورت گرفته میزان تولید ناخالص داخلی برآوردشده آمریکا در دوران بدون کرونا برابر با ۲۳ تریلیون و ۷۰۰ میلیارد دلار بوده که زیان کرونا به اقتصاد این کشور طبق سطح کنونی تولیدات ناخالص داخلی به ۱۴.۵ درصد رسیده است.

چین

اما آسیب ویروس کرونا به کشور چین نشان دهنده آن است که میزان تولید ناخالص داخلی برآوردشده این کشور در دوران بدون کرونا ۱۸ تریلیون و ۸۰۰ میلیارد دلار بوده و زیانی که کرونا به اقتصاد این کشور طبق سطح کنونی تولیدات ناخالص داخلی زده برابر با 3.7 درصد برآورد شده است.

ژاپن

از سوی دیگر ژاپن نیز که به عنوان یکی از اقتصادهای بزرگ جهان محسوب می شود در دوران بدون کرونا میزان تولید ناخالص داخلی آن چهار تریلیون و ۳۰۰ میلیارد دلار برآوردشده است و زیان کرونا به اقتصاد این کشور طبق سطح کنونی تولیدات ناخالص داخلی به ۶ درصد رسیده است.

آلمان

وضعیت آلمان نیز نشان دهنده آن است که میزان تولید ناخالص داخلی برآوردشده در دوران بدون کرونا سه تریلیون و ۸۰۰ میلیارد دلار بوده، اما زیان کرونا به اقتصاد این کشور طبق سطح کنونی تولیدات ناخالص داخلی برابر با ۲۱.۵ درصد بوده است.

انگلیس

اما وضعیت انگلیس نیز براساس ارزیابی های صورت گرفته نشان دهنده آن است که میزان تولید ناخالص داخلی برآوردشده این کشور در دوران بدون کرونا  سه تریلیون و ۳۰۰ میلیارد دلار بوده که با شیوع ویروس کرونا این کشور طبق سطح کنونی تولیدات ناخالص داخلی به ۱۳.۹ درصد رسیده است.

فرانسه

وضعیت فراسنه نیز در این مدت نشان دهنده آن است که میزان تولید ناخالص داخلی برآوردشده در این کشور در دوران بدون کرونا  دو تریلیون و ۷۰۰ میلیارد دلار بوده و زیان کرونا به اقتصاد این کشور طبق سطح کنونی تولیدات ناخالص داخلی  ۱۲.۸ درصد اعلام شده است.

هند

اما شرایط هند به عنوان یکی دیگر از کشورهای دارای اقتصاد بزرگ میزان تولید ناخالص داخلی برآوردشده در دوران بدون کرونا  دو تریلیون میلیارد دلار برآورد شده و زیان این ویروس به اقتصاد این کشور طبق سطح کنونی تولیدات ناخالص داخلی نیز به ۲۰.۸ درصد رسیده است.

کانادا

وضعیت کانادا نیز نیز بیانگر آن است که میزان تولید ناخالص داخلی برآوردشده این کشور در دوران بدون کرونا  یک تریلیون و ۹۰۰ میلیارد دلار بوده که زیان کرونا به اقتصاد این کشور طبق سطح کنونی تولیدات ناخالص داخلی به ۱۳ درصد رسیده است.

ایتالیا

اما وضعیت ایتالیا نیز نشان دهنده آن است که میزان تولید ناخالص داخلی برآوردشده این کشور در دوران بدون کرونا  یک تریلیون و ۸۰۰ میلیارد دلار بوده اما زیانی که کرونا به اقتصاد این کشور طبق سطح کنونی تولیدات ناخالص داخلی وارد کرده برابر با ۱۵.۸ درصد است.

کره جنوبی

ارزیابی های صورت گرفته همچنین نشان دهنده آن است که میزان تولید ناخالص داخلی برآوردشده بدون کرونا در کره جنوبی در دوران بدون کرونا یک تریلیون و ۷۰۰ میلیارد دلار بوده و زیان این ویروس به اقتصاد این کشور طبق سطح کنونی تولیدات ناخالص داخلی  ۲۰.۶ درصد برآورد شده است.

 

 

تیتر یک
از دست ندهید
کارگزاری مفید