گزارش های مرکز آمار نشان می دهد:

شانس زنان و مردان تحصیل کرده در بازار کار

کدخبر: 406592
اقتصاد نیوز : آمار های نشان می دهد که در طول دهه 90 سهم افراد دارای تحصیلات دانشگاهی از تعداد شاغلین کشور ،همواره افزایشی و صعودی بوده است .

به گزارش اقتصادنیوز ؛ بنا به گزارش منتشر شده توسط مرکز آمار تحت عنوان شاخص های عدالت اجتماعی ،سهم جمعیت فارغ التحصیل آموزش عالی از شاغلین در سال 98 ، 24.7 درصد برآورد شده است . به بیان دیگر در سال 98 نزدیک به یک چهارم جمعیت شاغل کشور را افراد دارای مدرک دانشگاهی تشکیل داده اند .آمار ها  نشان می دهد که این شاخص در طول سال های دهه گذشته همواره افزایش یافته و سهم افرادی که تحصیلات عالی داشته اند از شاغلان کل ، سال به سال افزایش یافته است .

بیکاری و فارغ التحصیلان آموزش عالی

تعداد بیکاران فارغ التحصیل آموزش عالی یا از جهتی دیگر سهم جمعیت فارغ التحصیلان آموزش عالی از شاغلین جهت تحلیل های اقتصادی و اجتماعی از اهمیت بالایی برخوردار است .به بیان دیگر این شاخص بیان می کند سهم افرادی که مدرک دانشگاهی دارند از کل جمعیت بیکاران یا کل جمعیت شاغلان چه اندازه است .

نرخ بیکاری فارغ التحصیلان آموزش عالی در سال 98 ، 16.7 درصد به ثبت رسیده است . این امر بیانگر این است که در سال 98 نزدیک به 17 درصد از افراد دارای مدرک دانشگاهی که جویای شغل بوده اند ،نتوانسته شغل مناسب برای خود را پیدا کرده و بیکار هستند .در ادامه گزارش به بررسی سهم جمعیت فارغ التحصیل از کل جمعیت شاغل کشور از از جهت مناطق(شهری و روستایی ) و از جهت جنسیت (مرد و زن )پرداخته شده است .

سهم افراد دارای مدرک دانشگاهی از شاغلان

سهم جمعیت فارغ التحصیلان دانشگاهی از جمعیت شاغل کشور در سال 90 حدود 16 درصد به ثبت رسیده است .به بیان دیگر 16 درصد از کسانی که در سال 90 دارای شغل بوده را کسانی تشکیل داده اند که دارای تحصیلات عالی بوده اند .به طور کلی می توان گفت در سال های دهه 90 یا به طور دقیق تر از سال 90 تا سال 98 این شاخص صعودی بوده است ،یا به بیان دیگر هر سال نسبت به سال قبلی سهم افراد دارای مدرک دانشگاهی از جمعیت شاغل درصدی بیشتری را به خود اختصاص می داد .

در سال 98 این شاخص به رقم با 8.7 واحد درصد افزایش نسبت به سال 90 به عدد 24.7 درصد رسید .به عبارت دیگر یک چهارم تعداد شاغلین کشور در سال 98 را افراد دارای تحصیلات عالیه تشکیل داده اند .

شاغلین

زنان دارای مدرک شانس بیشتری برای شاغل شدن دارند

سهم مردان دارای مدرک تحصیلی دانشگاهی از جمعیت شاغل مرد کشور در سال 90 تنها 13 درصد بوده است .به مانند شاخص کل این شاخص برای مردان نیز در دهه 90 همواره صعودی بوده است ،به طوری که در سال 98 این عدد از 13 به 21.2 درصد رسیده است .به بیان دیگر در سال 98 حدود 21 درصد از جمعیت شاغل مرد کشور را ،مردانی تشکیل داده که دارای مدرک آموزش عالی بوده اند .

این شاخص برای زنان نیز به مانند مردان در دهه 90 صعودی بوده و از 33.1 درصد به 40.1 درصد رسیده است .با توجه به آمار و داده ها می توان بیان کرد زنانی که دارای مدرک دانشگاهی هستند شانس بیشتری را برای پیدا کردن شغل دارند .به طوری که اهمیت داشتن مدرک دانشگاهی برای شاغل شدن مردان ،به نسبت زنان کم تر است .

شاغلین

بی اهمیت بودن مدرک دانشگاهی برای شاغل شدن در روستاها

سهم جمعیت فارغ التحصیل آموزش عالی ساکن شهر ها از کل جمعیت شاغل کشور در دهه 90 مانند شاخص کل صعودی بوده است .این شاخص در سال 90 ، در رقم 21.3 درصد قرار داشت ،این سهم در دهه 90 همواره افزایش یافته و در سال 98 به رقم 30.7 درصد رسیده است .

این شاخص برای ساکنان روستا های کشور نیز در دهه 90 همواره صعودی بوده و از 3.7 درصد در سال 90 به 7.9 درصد در سال 98 رسیده است .به بیان دیگر در سال 98 قریب به 8 درصد از شاغلین در مناطق روستایی ،سهم افرادی بوده است که دارای مدرک تحصیلی بوده اند .علی رغم افزایش این شاخص در طول 9 سال گذشته در روستا هنوز هم سهم افراد دانشگاه رفته در کل شاغلین این منطقه ناچیز است .می توان بیان کرد که مدرک دانشگاهی داشتن اثر چندانی بر شاغل شدن در مناطق روستایی ندارد .

همانگونه که مشاهده شد در طول دهه 90 به طور کلی در تمامی شاخص ها چه از نظر جنسیت (مرد و زن ) و چه از نظر مناطق جغرافیایی (شهر ها و روستا ها ) ،سهم افراد فارغ التحصیل آموزش عالی در جمعیت شاغل کشور بیشتر شده است .

شاغلین

 

تیتر یک
از دست ندهید
بلیط هواپیما