جغرافیای تورمی ایران در سال 99

گران ترین استان های ایران+ نمودار

کدخبر: 409798
اقتصادنیوز : بررسی تورم کشور در سال 99 در استانها نشان از افزایش گرانی ها در بخش خوراکی ها نسبت به کالاهای غیر خوراکی داشته است. رتبه بندی جغرافیایی تورم نیز نشان میدهد گرانی به شمال کشور سرایت کمتری داشته است

به گزارش اقتصادنیوز، در کارنامه مرکز آمار ایران از وضعیت تورمی استانهای کشور چند رکورد مهم به چشم می خورد.

در مهمترین آنها در ابتدا به استانهایی پرداخته می شود که در سال 99 گرانی بیشتری را درمقایسه با سایر استانها تجربه کرده اند. دسته بندی تورمی نشان می دهد که در کدام دسته از کالاهای مصرفی، تورم بیشتری به ثبت رسیده است؟

رکورد گرانترین استانهای 99

مقایسه شاخص قیمت مصرف کننده در هر سال نسبت به موقعیت مشابه خود در سال گذشته نشان از تورم نقطه به نقطه کالاها دارد. محاسبه این شکل از تورم در هر منطقه به دلیل داشتن حافظه قیمتها تفسیر بهتری از گرانی و ارزانی را در هر منطقه ارائه میدهد.

بنابر گزارش اخیر مرکز آمار در خصوص وضعیت تورمی در سال 99 مشاهده می شود که در این سال استانهای مازندران، مرکزی و آذر بایجان غربی کمترین تورم را داشته و در مقابل استانهای کرمانشاه، خراسان شمالی و همدان بالاترین سطح تورمی را ثبت کرده اند.

در حالیکه متوسط تورم در کل کشور در سال گذشته، 36.4 درصد بوده اما بازه تغییرات در این مقطع در کل استانها از 33.3 درصد تا 40.1 درصد نوسان داشته است.

 استان کرمانشاه با نرخ تورم 40.1 درصدی  گرانترین استان کشور در سال 99 بوده است.

در مقابل قیمت ها در استان مازندران  کمتر از سایر استانها افزایش یافته  در این استان تورم برابر با 33.3 درصد بوده است.

اگر تغییرات قیمتی در این مدت را به شاخه های خوراکی و غیر خوراکی تغییر دهیم دامنه تورمی دستخوش تغییرات محسوس تری خواهد شد.

تورم

رکورد تورم در بخش خوراکی ها

مقایسه آمار گزارش اخیر مرکز آمار نشان می دهد استانهای هرمزگان و کرمانشاه در سال گذشته بیشترین گرانی را در بخش خوراکی ها تجربه کرده اند. تورم خوراکی ها در استان هرمزگان در سال 99 برابر با 48.5 درصد و استان کرمانشاه 45.5 درصد بوده است. از سوی دیگر کمترین تورم خوراکی ها نیز به استان گیلان تعلق داشته که برابر با 31.8 درصد بوده است.

این رتبه بندی در رابطه با کالاهای غیر خوراکی نشاندهنده کاهش دامنه تغییرات در میان این استانها نسبت به کالاهای خوراکی بوده است. دراین مقایسه چهارمحال و بختیاری و ایلام بیشترین تورم غیرخوراکی را داشته که برابر با 39.8 درصد و 38.9 درصد بوده است. آذربایجان غربی نیز در انتهای این رده بندی کمترین تورم را در سال 99 داشته که برابر با 29.8 درصد بوده است.

همانطور که اشاره شد بازه تورمی در بخش غیرخوراکی ها کمتر از خوراکی های کشور بوده است. درهمین راستا متوسط تورم کل کشور نیز در بخش خوراکی ها برابر با 39 درصد و غیر خوراکی ها برابر با 35.2 درصد بوده است. 

بازهم در همین رابطه می توان وضع تورمی استانهای کشور را از دو زاویه خوراکی ها و غیر خوراکی ها مقایسه کرد. این عمل نشان می دهد که تنها در 7 استان کشور تورم غیر خوراکی ها بیشتر از خوراکی ها ثبت شده و در مابقی استانها (25 استان) تورم بالاتری در بخش خوراکی به ثبت رسیده است. 

ترتیب گرانی ها را می توان در قاب جغرافیایی نیز مقایسه کرد. این اتفاق نشان از تقسیم بندی کالاهای خوراکی و غیر خوراکی در شرق و غرب کشور دارد.

تورم

دسته بندی جغرافیایی کشور در گرانی ها

دربررسی تورم استانها مشاهده میشود در استانهای شمالی کشور نظیر گیلان و مازندران به طور کلی تورم کل خانوارهای کشوری (مجموع شهر و روستا) نسبت به کل کشور در حد پایین تری قرار داشته است. به عبارت دیگر در مقایسه با بقیه استانهای کشور گرانی کمتری به شمال ایران سرایت کرده است.

اما این مقایسه در دسته بندی خوراکی ها و غیر خوراکی ها نتایج قابل توجه دیگری را نشان میدهد.

در همین رابطه در مقایسه تورم خوراکی استانهای کشور مشاهده می شود دراستانهای شرقی کشور مانند سیستان و بلوچستان، خراسان شمالی و خراسان جنوبی رتبه بالاتری را در تورم غیر خوراکی ها داشته اند. یعنی بیشتر گرانی کالاهای غیر خوراکی در شرق کشور اتفاق افتاده است.

این در حالی است که در غرب کشور این اتفاق غالبا وارونه بوده است. در غرب کشور در استانهایی نظیر کرمانشاه آذربایجان غربی، لرستان  و کردستان در تورم خوراکی های کشور رده های بالاتری ثبت شده و نشان می دهد از این حیث سال 99 را در وضعیت گرانتری در مقایسه با کل کشور پشت سر گذاشته اند. یعنی به صورت مشابه قبل، بیشتر گرانی خوراکی ها در غرب کشور به وقوع پیوسته است.

در استانهای مرکزی کشور نیز تورم همواره در سطح متوسط کشوری بوده و در سطح میانه تغییرات بوده است.

در نهایت مجموع نکات تورمی استانهای کشور نشان می دهد گرانی استانها در سال 99 بیش تر متوجه کالاهای خوراکی بوده است.  این گرانی در غرب کشور بیشتر مشهود بوده و همین امر سبب بالاتر رفتن بیشتر گرانی ها دراین مناطق شده است. پایین تر بودن وضع گرانی در خوراکی و غیر خوراکی ها در شمال کشور نیز موجب کمتر شدن گرانی در این مناطق در سال 99 شده است.

تورم

تیتر یک
از دست ندهید
بلیط هواپیما