جهش خطرناک آمارهای کرونایی؛

طغیان کرونا در ایران /تب مرگ و میر بالاست +نمودار

کدخبر: 410267
اقتصادنیوز : فراوانی نسبی در آمارهای بستری و ابتلا به کرونا در روزهای اخیر به بیشترین حد خود رسیده است. دراین میان آمار مرگ و میر نشان از مسیری صعودی داشته است.

به گزارش اقتصاد نیوز، با شروع سال 1400 شیوع بیماری کرونا درکشور بیش از پیش شدت گرفته و آمارهای خطرناکی را در متغیرهای نگران کننده خود به ثبت رساند.

بررسی فراوانی نسبی در این متغیر ها نشان میدهد در یک ماه ونیم سپری شده از سال جدید رکورد های شیوع این بیماری که گویای وضعیت قرمز آن هستند در کشور پایین تر از آمار سیاه مرگ ومیر در ایران بوده است. این اتفاق به حالتی وخیم از کرونا اشاره داشته و نیازمند سیاستگذاری دقیقی در این حوزه می باشد.

کرونا

رکورد فراوانی نسبی ابتلا به کرونا در 1400

شمار مبتلایان روزانه کرونا در کشور در روز  15 اردیبهشت ماه سال جاری به 15 هزار و 872 نفر تنزل پیدا کرد. بررسی آمارهای روزانه ابتلا در این مدت نشاندهنده آن است که 17 روز از 46 روز سپری شده این داده ها همواره بین 20 هزار و 25 هزار نفر به ثبت می رسیده است.

به عبارت دیگر بیشترین درصد فراوانی در این دسته رخ داده که برابر با 37 درصد از کل روزهای گذرنده از 1400 است. کمترین فراوانی نیز به دسته 25 هزار تا 30 هزار نفر مرتبط بوده که تقریبا 8.7 درصد محاسبه می شود.

این فراوانی ها نشان می دهد روزهای پر ابتلای سپری شده بیماران بیشتری را راهی بیمارستانها کرده است. درصد فراروانی در بیماران بدحال و بستری های روزانه حاکی از این اتفاق مهم است.

کرونا

بیشترین بستری کرونا در سال جاری

شمار بستری های روزانه در 15 اردیبهشت ماه در حد 2 هزار  449 نفر به ثبت رسید. دسته بندی این متغیر در بازه های مختلف نشان می دهد که 37 درصد روزهای بهاری سال جدید نیز شمار بستری ها بین 3 هزار تا 4 هزار نفر رقم خورده که بیشترین فراوانی در مقایسه با بازه های دیگر بوده است.

کمترین بستری روزانه نیز در محدوده هزار و 500 و 2 هزار نفر به ثبت رسیده که معادل با 2.17 درصد محاسبه شده است.

این آمارها نشان می دهدکه میزان بستری های روزانه کرونایی دراین روزها و حجم ورودی بیماران به بیمارستانها در یک ماه و نیم اخیر در حد خطرناکی قرار داشته و این اتفاق فشار ناگهانی  و بی سابقه ای را بر کادر درمان به همراه داشته است.

شمار بیماران بدحال کرونایی کشور نیز که در نیمه اردیبهشت ماه به حد نگران کننده 5 هزار و 500 نفر رسیده بود وجه دیگری از خطر آفرینی کرونا در بخش های بیمارستانی روزهای اخیر را ثبت کرده است.

بررسی آمارهای این متغیر نیز نشان میدهد که در 30درصد روزهای اخیر شمار بیماران بدحال بالاتر از 5 هزار نفر به ثبت رسیده است. و هنوز فراتر از 5 هزار و 500 نفرنرسیده است.

کمترین درصد فراوانی از این متغیر نیز در محدوده 4 هزار و 500 تا 5 هزار  نفر بوده که نشان می دهد رشد بیماران بدحال از کمتر از 3 هزار و رسیدن آن به بیش از 5 هزار نفر با سرعت بسیاری در این روزها رخ داده است.

در کنار شاخص های بیان شده میزان مرگ ومیر این بیماری وضعیت سیاه کرونایی درکشور را توصیف می‌کند.

کرونا

23 روز فوتی های کرونا بالاتر از 300 نفر

تعداد جانباختگان بیماری کرونا در کشور در پانزدهمین روز اردیبهشت ماه برابر با 349 نفر بوده است. در مرور روزهای کرونا زده ایران در سال 1400 مشاهده می شود 23 روز شمار فوتیها بالاتر از 300 نفر و از این میان 7 روز نیز بیشتر از 400 نفر ثبت شده است. 

محاسبه درصد فراوانی  فوتی ها نیز نشان میدهد 32.6 درصد روزهای بهاری سال جاری شمار فوتی ها در محدوده 300 تا 400 نفر بوده و تنها 15 درصد از این تاریخ بیش از 400 نفر به ثبت رسیده است.

جمع بندی آمارهای کرونایی کشور نشان می دهد که متغیر ابتلا، بستری و بیماران بدحال کرونایی که بیان کننده وضعیت شیوع و خطر بیماری هستند جهش ها و آمارهای خطرناک تری را به نسبت فوتی های این بیماری ثبت کرده اند ازآنجا که همواره ثبت رکورد فوتی ها با فاصله ای مشخص پس از رشد شیوع کرونا به ثبت می رسیده لزوم توجه و سیاستگذاری های دقیق تر در این برحه از زمان، برای درمان بیماران بیشتر به چشم می خورد تا به این وسیله بتوان از جهش آمار فوتی ها در روزهای دیگر جلو گیری کرد.

کرونا

تیتر یک
از دست ندهید
بلیط هواپیما