آمارهای کرونایی از کاهش شیوع در ایران خبر می‌دهد؟

مقایسه میزان موفقیت کنترل کرونا در ایران و ترکیه

کدخبر: 411057
اقتصادنیوز: آمارهای ابتلا در روزهای اخیر کمی کاهشی شده اما آیا می توان این آمار را به منزله عبور ایران از وضعیت قرمز دانست؟ مقایسه آمارهای کرونایی در ایران و ترکیه کدام کشور را در کنترل این بیماری موفقتر می داند؟

به گزارش اقتصادنیوز ، در روز 19 اردیبهشت به شمار فوتی های بیماری کرونا در ایران 100 نفر دیگر افزوده شده و ابتلا نیز 4.2 درصد صعود پیدا کرد. این افزایش در ادامه موج چهارم کرونایی است که در کشور هم زمان با کشور ترکیه رخ داده و از یک ماه ونیم گذشته تا کنون رکوردهای بی سابقه ای را در این دوکشور رقم زده است

با وجود آنکه داده های کرونایی کشور در برخی روزها روندی کاهشی را در وضعیت کرونایی ثبت کرده اما هنوز در سطح خطرناکی قرار دارد. اکنون مقایسه این روند با کشور ترکیه که بیشترین سطح کرونا را در روزهای قبل داشته است نشان می دهد ایران تا چه حد به نسبت کشوری که بیشترین رشد ابتلا را در موج چهارم کرونایی داشت موفق بوده است؟

کرونا

مقایسه ابتلای کرونا در ایران و ترکیه

در 24 ساعت گذشته شمار مبتلایان روزانه در کشور ترکیه برابر با 18 هزار و 52 نفر ثبت شده است. این در حالی است که این متغیر در روزهای گذشته به رکورد روزی 52 هزار نفر در این کشور رسیده بود.

مقیاس این متغیر در 19 اردیبهشت در ایران اما برابر با 14 هزار و 141 نفر بوده که نسبت به روز قبل 4.2 درصد افزایش پیدا کرده است. 

برای آنکه بتوان وضعیت همه گیری این بیماری را در ایران و ترکیه بطور جدی تری مقایسه کرد بهترین شاخص شمار ابتلا به جمعیت هر کدام از کشور هاست. این متغیر را ابتلا در میلیون نفر می نامند.

در همین رابطه نسبت ابتلای روزانه در کشور ترکیه برابر با 214 نفر در میلیون بوده و در کشور ایران برابر با 161.6 نفر در میلیون. مقایسه این متغیر در روزهای همه گیری مجدد کرونا در این دو کشور نشان می دهد نسبت ابتلا به جمعیت در ایران همواره در محدوده پایین تری نسبت به کشور ترکیه به ثبت می رسیده است. به عبارت دیگر این متغیر در کشور ترکیه تا سطح 700 نفر هم رقم خورده اما در ایران در کمتر از 300 نفر بوده است.

در بررسی وضعیت شیوع کشورهای ایران و ترکیه روند هفت روزه ابتلا شمای کلی تری را از این وضعیت در دو کشور به نمایش می گذارد.

محاسبات نشان می دهد مجموع مبتلایان در هفت روز گذشته در ایران برابر با 124 هزار و 513 نفر بوده و در کشور ترکیه نیز معادل با 166 هزار و 733 نفر ثبت شده است.

رشد هفت‌روزه ابتلا نشان می دهد کشورها تا چه میزان در کنترل و کاهش آمارهای کرونایی موفق بوده اند؟

در همین خصوص میزان هفت روزه ابتلا در ایران در روز گذشته نسبت به روز قبل خود 2.74 درصد کاهش پیدا کرده که این کاهش در کشور ترکیه برابر با 6.06 درصد بوده است.

روند رشد هفت روزه مبتلایان که به نوعی به کنترل این بیماری در کشور ها اشاره دارد نشان می دهد ابتلای این بیماری با وجود ثبت رکورد های بی سابقه درکشور ترکیه در موجچ چهارم موفق تر از ایران تحت کنترل در آمده و روند ابتلا مسیری کاهشی تر را به ثبت رسانده است.

متغیر دیگری که میتواند وضعیت آماری ایران وترکیه را در این بیماری مقایسه کند  میزان مرگ و میر است.

کرونا

روند فوتی های کرونایی در ایران و ترکیه

در روز 19 اردیبهشت ماه شمار جانباختگان  روزانه کرونایی در ایران نسبت به روز قبل 103 نفر افزایش یافته و به 386 نفر رسید. این متغیر در کشور ترکیه در این تاریخ برابر با 281 نفر بوده است.

روند نسبت فوتی به جمعیت نیز در این مدت نشان می‌دهد که این متغیر در مقطع مورد بررسی در ترکیه 3.3 نفر در میلیون بوده و در ایران نیز به حد 4.6 رسیده است. 

بررسی آماری از این متغیر نشان میدهد سطح ثبت شده از این متغیر درایران هموار بالاتر از کشور ترکیه بوده است. 

به طور کلی بیشترین فوتی روزانه نیز در کشور ترکیه برابر با 362 نفر بوده که این رکورد در ایران در سطح 496 نفر به ثبت رسیده است. نسبت این متغیر به جمعیت کشورها نشان می دهد بیشترین میزان فوتی در جمعیت برابر با 4.2 نفر در میلیون نفر در ترکیه بوده و در ایران این رکورد برابر با 5.9 نفر بوده است. به عبارت دیگر کنترل مرگ و میر کرونا در ایران به غیر از برخی روزهای زمستان 99 همواره نسبت به کشور ترکیه ناموفق تر بوده است.

به هر شکل این که در ایران برای چند روزی آمار ابتلا و مرگ و میر روندی کاهشی گرفته نمی تواند به معنای کنترل وضعیت سیاه و قرمز کرونایی درایران بوده باشد. در این رابطه آمارها دو نکته مهم رادر بردارند.

اولا این روندها هنوز خطرناکتر از روندهای ثبت شده در سال گذشته بوده و حتی کاهش صورت گرفته باز هم از وضعیت خطر آن نکاسته است. در همین خصوص آمارهای روزانه ابتلا در حدی بالاتر از سال 99 به ثبت رسیده و در بخش مرگ ومیر نیز برای 25 روز در سال 1400 بیش از 300 نفر به ثبت رسیده است.

دوما این روند کاهشی در حالی که موج برخاسته کرونایی در کشور ترکیه بسیار شدید تر و در سطوح بالاتری بود در روزهای اخیر کنترل بهتری را در بخش ابتلاو فوتی به ثبت رسانده است و ایران از این نظر ضعیف تر ازهمسایه شمالی خود عمل کرده است. خصوصا در بخش فوتی ها.

ازمهمترین دلایل این رخداد می تواند به گسترش واکسیناسیون درترکیه و ضعف عملکرد درمانی در ایران اشاره داشته باشد.

کرونا

تیتر یک
از دست ندهید
بلیط هواپیما