تصویر اقتصاد ایران در شهریور 1400

نقدینگی از 4 هزار هزار میلیارد تومان عبور کرد/ کاهش بدهی‌های خارجی ایران

کدخبر: 453400
اقتصادنیوز: براساس جدیدترین آمارهای اقتصادی بانک مرکزی، حجم نقدینگی در پایان شهریور امسال از 4 هزار هزار میلیارد تومان عبور کرد؛ البته در این اتفاق ضریب فزاینده نقدینگی افت کرد.

به گزارش اقتصادنیوز ، بانک مرکزی با انتشار گزیده آمار‌های اقتصادی در پایان شهریورماه 1400، حجم نقدینگی را 40هزار و 676هزار میلیارد ریال اعلام کرد که حاکی از رشد 40.5 درصدی نقدینگی نسبت به پایان شهریور 99 است، این شاخص نسبت به اسفندماه 99 معادل 17 درصد رشد داشت. همچنین ضریب فزاینده نقدینگی در پایان شهریور امسال 7.839 بود که 0.7 درصد نسبت به شهریور 99 افت داشت.

تغییرات دارایی‌های بانک مرکزی

میزان دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در پایان شهریور 1400 به 6689.7 هزار میلیارد ریال رسید که حاکی از رشد 20.5درصدی نسبت به شهریور 99 است، همچنین خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی با 40.6 درصد رشد نسبت به شهریور سال قبل به 1964.1 هزار میلیارد ریال رسید.

نخست: دارایی های خارجی بانک مرکزی

همچنین میزان دارایی‌های خارجی در این بخش با 88.5 درصد رشد نسبت به پایان شهریور سال قبل همراه بود و به 13778.1 هزار میلیارد ریال رسید. حجم اسکناس و مسکوک نیز با 4.1 درصد افت به 94.5 هزار میلیارد ریال رسید.

دوم: دارایی های خارجی بانک های تجاری

میزان دارایی‌های خارجی بانک‌های تجاری کشور در پایان شهریور 1400 معادل 1960.3 هزار میلیارد ریال است که نسبت به مدت مشابه سال پیش 163.3 درصد رشد نشان می‌دهد. سپرده بانک‌های تجاری نزد بانک مرکزی نیز 832.3 هزار میلیارد ریال بوده که 47.6 درصد افزایش یافت.

روند کلی بدهی بانک ها به بانک مرکزی

سپرده بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی نزد بانک مرکزی با 44.5 درصد افزایش نسبت به شهریور 99 به 4367.6 هزار میلیارد ریال رسید، همچنین بدهی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی نیز در پایان شهریور 1400 با 1.4 درصد کاهش به 1273.5 هزار میلیارد ریال رسید.

نخست: بدهی بانک های تجاری به بانک مرکزی

جمع کل دارایی‌های بانک‌های تجاری در دوره مورد بررسی، 13733.9 هزار میلیارد ریال بود که به‌نسبت شهریور 99 دارای 51 درصد رشد است و میزان بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی در پایان شهریور 1400 به 109.6 هزار میلیارد ریال رسید که 13.2 درصد نسبت به سال قبل رشد داشت.

دوم: بدهی بانک های تخصصی به بانک مرکزی

میزان دارایی‌های خارجی بانک‌های تخصصی در پایان شهریور 1400 معادل 3440.4 هزار میلیارد ریال است که نسبت به سال قبل 76.6 درصد رشد یافته است. جمع کل دارایی‌های بانک‌های تخصصی در این دوره رقم 12640.8 هزار میلیارد ریال است که 45 درصد رشد دارد، همچنین میزان بدهی بانک‌های تخصصی به بانک مرکزی 473.8 هزار میلیارد ریال است که معادل 6 درصد نسبت به پایان شهریور 99 افزایش داشته است.

 

  • 12
تیتر یک
از دست ندهید
بلیط هواپیما