بررسی تورم در دهک های پردرآمد جامعه

تورم محسوس در خانه کم درآمدها/رکورد شکسته شد

کدخبر: 478992
تورم ماهانه کم درآمدها در میانه زمستان از دهک های بالاتر سبقت گرفته است. ضمن سطح بالای تورم خوراکی ها در این بخش مشاهده می شود تورم ماهانه در کالاهای غیرخوراکی دهک های ابتدایی بالاترین رکورد را در بهمن 6 سال اخیر ثبت کرده است.

به گزارش اقتصادنیوز، تورم ماهانه کشور در بهمن ماه معادل با 1.1 درصد ثبت شد. بررسی تفکیکی تورم این ماه به 10 دهک درآمدی جامعه نشان می دهد افزایش قیمت در دهک های نخستین رشد بیشتری داشته است.

به طور کلی دهک های جامعه را می توان از حیث درآمد و هزینه به ده قسمت بخش بندی کرد. در این تقسیم بندی دهک های ابتدایی درآمد و هزینه کمتر و دهک های بالاتر سطح در آمدی و هزینه بیشتری دارند.

افزایش بیشتر قیمت ها در دهک های ابتدایی

به گزارش اکوایران، تورم ماهانه دهک اول در بهمن 1400 برابر با 2.4 درصد ثبت شد. بررسی افزایش قیمت در قاب زمانی این ماه در میان 10 مجموعه درآمدی درکشور نشان می دهد دهک اول بیشترین افزایش قیمت را در مقایسه با سایر دهک ها داشته است.

مقایسه این آمار نشان می دهد هر چه سطح درآمد افزایش پیدا می کند رشد قیمت کمتری در سبد مصرفی دومین ماه زمستانی کشور ثبت شده است. به بیان دیگر تورم ماهانه دهک های کم درآمد بیشتر از پردرآمدها در این ماه بوده است. برای بررسی دلیل این رویداد باید تورم را در بخش های کوچکتر مورد ارزیابی قرار داد.

تورم

تورم بالاتر خوراکی ها در دهک های پردرآمد

به طور کلی در محاسبه افزایش قیمت می توان تورم را به دو بخش خوراکی و غیرخوراکی تقسیم بندی کرد. درهمین رابطه در این ماه تورم خوراکی ها برابر با 3.9 درصد و افزایش قیمت غیرخوراکی ها معادل با 1.1 درصد به ثبت رسیده است.

در تفکیک این تورم به دهک های هزینه ای در کشور مشاهده می شود تورم ماهانه دهک اول در شاخه خوراکی تورمی معادل با 3.6 درصد داشته و این رشد قیمت ماهانه در دهک دهم برابر با 4.4 درصد بوده است.

به عبارت دیگر تورم ماهانه در دهک های بالاتر در بخش خوراکی ها بالاتر از دهک های نخست بوده است. بررسی تورم بهمن ماه در 6 سال گذشته نیز نشان می دهد در بهمن امسال تورم خوراکی ها دومین رکورد را در کل دهک های کشور داشته و نخستین رکورد مربوط به بهمن ماه 1399 بوده است.

برای مثال تورم بهمن 1399 در این شاخه در دهک اول برابر با 4.9 درصد بوده که بیشترین سطح تورم ماهانه را در 6 سال به ثبت رسانده و همین طور تورم دهک دهم در این موعد برابر با 5.2 درصد بوده که در مقطع مشابه بالاترین میزان را رقم زده است. 

با این حال بررسی تورم ماهانه در دهک های ابتدایی حاکی از رشد نسبی بالاتر تورم غیرخوراکی در دهک های کم درآمد تر در میانه زمستان امسال بوده است.

تورم

رکوردزنی در تورم ماهانه دهک های پایینی

تورم ماهانه غیرخوراکی در میانه زمستان امسال برابر با 1.1 درصد ثبت شد. به طور کلی این رقم در مقایسه با ماه های قبل کاهش داشته اما مقایسه افزایش ماهانه قیمت ها با سال های گذشته نشان می دهد در این مقطع رشد قیمت در کشور روند فزاینده تری را در برخی دهک ها در مقایسه با سال های گذشته داشته است.

در همین رابطه در دهک های اول تا چهارم، تورم ماهانه بخش خوراکی برابر با 0.9 درصد در بهمن امسال ثبت شد. مقایسه تمامی دهک های ابتدایی در این موعد نشان می دهد این بالاترین سطح ماهانه افزایش قیمت در بهمن ماه سالهای اخیر از 1395 تاکنون بوده است.

بنابراین می توان گفت بخشی از افزون تر بودن تورم ماهانه کم درآمدها در میانه زمستان به این رکوردزنی در بخش غیرخوراکی ها تعلق داشته است.

ازسویی ضریب اهمیت بالاتر خوراکی ها در سبد مصرفی کم درآمدها نیز می تواند عامل دیگری در جهت رشد بیشتر قیمت ها در دهک های نخستین در این موعد بوده باشد.

تورم

 
 
تیتر یک
  • نرخ سود بازار باز افزایش یافت

    نرخ سود در بازارهای مالی هفته اول خرداد ۱۴۰۱ در سه بازار صعودی بوده و تنها در یک بازار کاهشی به ثبت رسیده است. در…

از دست ندهید
فلای تودی