تهران، در لیست استان های با کمترین میزان تورم +نمودار

افت‌وخیز تورم استانی زیر ذره بین /بوشهر رکورد زد

کدخبر: 491676
تورم غیرخوراکی ها به طور کلی در اولین ماه 1401 برابر با 2.5 درصد بوده است. بررسی این شاخص به تفکیک استان های مختلف نشان می دهد استان هرمزگان و بوشهر با تورمی معادل با 5.3 و 5.2 درصد در صدر تورم ماهانه غیر خوراکی ها در این ماه قرار داشته و فاصله قابل ملاحظه ای با سایر استان ها به ثبت رسانده اند.

به گزارش اقتصادنیوز، بررسی تورم استان های کشور در فروردین 1401 نشان می دهد تورم بوشهر و کهگیلویه و بویر احمد رکورددار افزایش قیمت بوده اند. 

تورم ماهانه خوراکی ها رکورد زد

به گزارش اکوایران، تورم ماهانه فروردین 1401 برابر با 3.3 درصد به ثبت رسید. بررسی این شاخص به تفکیک استان های مختلف نشان می دهد تورم ماهانه خوراکی ها در محدوده 2 تا 9 درصد متغیر بوده و دامنه بالایی داشته است.

به عبارت دیگر بررسی تورم در دو گروه مختلف به تفکیک استان ها نیز نشان می دهد تورم خوراکی ها بالاتر بوده است.

تورم

رکوردزنی تورم بوشهر در فروردین 1401

تورم ماهانه استان های کشور در سال جاری در دامنه 2 تا 6 درصدی قرار داشته است.

در همین رابطه تورم 20 استان بالاتر از تورم متوسط کشوری به ثبت رسیده که بیشترین آن ها تورم بوشهر بوده با سطح 5.5 درصد.  تورم استان های کهگیلویه و بویر احمد و هرمزگان نیز در رده های بعدی تورم قرار داشته که به ترتیب برابر با 5 و 4.7 درصد به ثبت رسیده اند.

در مقابل تورم زنجان معادل با 2.1 درصد کمترین میزان این شاخص در اولین ماه امسال بوده است. تهران و کرمانشاه نیز دیگر استان های با تورم پایین تر در این رده بندی بوده اند که به ترتیب سطحی برابر با 2.6 و 2.7 درصد داشته اند.

تورم

رکوردزنی تورم کهگیلویه در خوراکی ها در فروردین 1401

بررسی های تورمی از افت و خیز این شاخص در استان های کشور نشان می دهد بیشترین عامل رشد تورم در این ماه به افزایش قیمت خوراکی ها تعلق داشته است.

این رشد قیمت موجب شده تا استان کهگیلویه و بویر احمد با تورمی معادل با 8.6 درصد بیشترین میزان این شاخص را در این ماه به ثبت برساند. تورم سمنان در رده بعدی با سطح  6.9 درصد قرار داشته و خوزستان نیز سومین رکورد دار در این ماه بوده است.

در مقابل تورم استان های زنجان، تهران و یزد در پایین ترین میزان خود بوده که به ترتیب برابر با 2.8 درصد، 3.7 درصد و 3.7 درصد ثبت شده اند.

رکوردزنی تورم بوشهر و هرمزگان در غیرخوراکی ها

تورم غیرخوراکی ها به طور کلی در اولین ماه 1401 برابر با 2.5 درصد بوده است. بررسی این شاخص به تفکیک استان های مختلف نشان می دهد استان هرمزگان و بوشهر با تورمی معادل با 5.3 و 5.2 درصد در صدر تورم ماهانه غیر خوراکی ها در این ماه قرار داشته و فاصله قابل ملاحظه ای با سایر استان ها به ثبت رسانده اند.

در مقابل اما استان های سمنان و لرستان رکورددارهای کم تورم ترین استان ها در بخش غیرخوراکی ها در این ماه بوده اند که به ترتیب برابر با 1.3 درصد و 1.4 درصد بوده است.

تورم

تیتر یک
از دست ندهید
فلای تودی