علت تشدید تورم سالانه در سال 1400

تورم 54 درصدی تولید کننده /بخش صنعت رکورد زد

کدخبر: 500375
بررسی ها نشان می دهد تورم تولید کننده از 64 درصد در تابستان 1400 به 54 درصد در زمستان رسیده است. با این وجود همچنان تورم به ثبت رسیده در زمستان نسبت به سال های پیشین بسیار بالاتر است.

به گزارش اقتصادنیوز، بنا به آخرین آمار منتشر شده از مرکز آمار، تورم تولید کننده در زمستان 1400 به بالاتر از 54 درصد به ثبت رسیده است. بررسی ها نشان می دهد تورم دوازده ماهه در تمامی فصول سال گذشته نسبت به 24 ماه گذشته بالاتر بوده است.

به بیان ساده تر تورم تولید کننده در سال 1400 رکورددار تورم در چندین سال گذشته است. اما نکته مثبت اینجاست که این شاخص تورمی در زمستان و پاییز 1400 نسبت به تابستان کمی بهبود و کاهش یافته است.

با توجه به اینکه تورم تولید کننده شاخص پیشنگر و پیش بینی کننده تورم مصرف کننده محسوب می شود، بسیار حائز اهمیت است، از همین رو به تجزیه و تحلیل این شاخص در 4 فصل گذشته از دو زاویه تورم سالانه و فصلی پرداخته شده است.

تورم شدید تولید کننده در سال 1400

تورم تولیدکننده در تابستان سال گذشته 64.4 درصد به ثبت رسیده است، به عبارت دیگر میانگین شاخص قیمت تولید کننده در چهار فصل منتهی به تابستان 1400 نسبت به میانگین شاخص قیمت تولید کننده در چهار فصل منتهی به تابستان 99 بالغ بر 64 درصد افزایش داشته است. تورم تولید کننده تابستان بالاترین تورم دوازده ماهه به ثبت رسیده است.

به طور کلی بررسی ها نشان می دهد تورم دوازده ماهه تولید کننده در هر چهار فصل سال گذشته، از تمامی نرخ های به ثبت رسیده در سال های گذشته بالاتر بوده است. بیشترین تورم دوازده ماهه یا همان سالانه تولید کننده را در میان بخش های اقتصادی در سال گذشته به بخش معدن تعلق دارد. کمترین تورم نیز بخش تولید و توزیع برق به رقم خورده است.

تورم تولید کننده در مدار نزول

علی رغم اینکه تورم تولید کننده در کل سال 1400 رکورد شش سال گذشته را شکسته است، بررسی ها نشان می دهد که تورم دوازده ماهه تولید کننده در سال گذشته به صورت فصل به فصل در حال کاهش بوده است. به بیان ساده تر هر چه به پایان سال 1400 نزدیک تر شده ایم آتش این شاخص تورمی کمی فروکش کرده است، به گونه ای که تورم از 64 درصد در تابستان به 60 درصد در پاییز و سپس به 54 درصد در زمستان رسیده است. این نکته نیز قابل ذکر است که با وجود کاهش تورم تولید کننده در زمستان هنوز هم این نرخ نسبت به تمامی سال های گذشته بالاتر است.

photo_2022-06-07_13-38-24

تورم تولید کننده از زاویه تورم فصلی

تورم فصلی تولید کننده در زمستان 1400 نزدیک به 5 درصد به ثبت رسیده است، به عبارت دیگر شاخص قیمت تولید در فصل زمستان سال گذشته نسبت به پاییز 4.9 درصد افزایش داشته است که در مقایسه با تورم تولید کننده پاییز 1400 بالغ بر 5 درصد کاهش داشته است.

در شاخص تورم فصلی زمستان کمترین تورم با اختلاف مربوط به بخش کشاورزی بوده است، تورم تولید کننده این بخش در زمستان منفی 11.4 درصد برآورد شده است. درجایگاه بعدی کمترین تورم فصلی نیز بخش تولیدی برق با تورم 2.1 درصدی قرار دارد.

بیشترین نرخ تورم نیز به بخش تولید صنعت با 7.8 درصد تعلق دارد.

تورم فصلی 99؛ علت تشدید تورم سالانه در 1400

بررسی تورم تولید کننده از منظر شاخص فصلی اطلاعات جدیدی به ما ارائه می دهد. بالاترین تورم فصلی به ثبت رسیده برای شاخص تولید کننده در 4 فصل گذشته در تابستان 99 با نرخ 21.6 درصد رقم خورده است. تورم فصلی تولید کننده در سال 99 در مقایسه با سال 1400 به طور چشمگیری بالاتر بوده است، حال چگونه با وجود تورم فصلی بالا در 99 تورم سالانه در سال 1400 رکورد زنی کرده است؟

تورم دوازده ماهه یا همان سالانه بازه زمانی زیادی برای محاسبه تورم مورد استفاده قرار می دهد، به همین علت افزایش قیمت ها بلافاصله در این شاخص به طور عمده دیده نمی شود و هرچه زمان بگذرد اثر افزایش قیمت ها بیشتر از قبل دیده می شود. با توجه به همین نکته می توان گفت که سهم قابل توجهی از تورم سالانه شدید تولید کننده در سال 1400 به علت تورم فصلی بالا در سال 99 بوده است. البته این نکته به معنی عدم تورم در سال 1400 نیست، چراکه در سال گذشته هم شاهد تورم های فصلی قابل توجهی بوده ایم.

photo_2022-06-07_13-38-30

 
تیتر یک
از دست ندهید
فلای تودی