نرخ سود بالا در خرید اوراق بدهی دولتی

کدخبر: 509988
بنابر آمارهای بانک مرکزی در هفته نهم خرید اوراق بدهی دولتی حجم فروش اوراق تقریبا برابر با 830 میلیارد تومان بوده است. بررسی ها نشان می دهد این کمترین میزان درآمدزایی هفتگی دولت در این بازار بود.

به گزارش اقتصادنیوز، روند خرید و فروش اوراق بدهی دولتی در بازار اولیه یکی از مهم ترین موضوعاتی است که در رصد درآمدزایی دولت و رشد تورم مورد خوانش قرار می گیرد.

دولت می تواند در هر مقطع کسری های بودجه را از چند محل تامین کند. نخست برداشت از تنخواه بانک مرکزی است که اقتصاددانان آن را خطرناک ترین مسیر درآمدزایی برای دولت می دانند. چرا که هر چه این برداشت کمتر باشد گنجایش افزایش در نرخ تورم هم پایین تر خواهد آمد. 

یکی از مسیرهای دیگر نیز فروش اوراق بدهی در بازار اولیه است. زمانی که دولت در این حراج اوراق خود را با سرعت و حجم بیشتری می فروشد بنابراین، نیاز به برداشت خود از بانک مرکزی را هم کاهش داده و در ادامه به باور بسیاری از تحلیلگران موجب جلوگیری از رشد تورم در جامعه خواهد شد. به بیان دیگر تورم زایی از این ناحیه نیز کمتر خواهد شد.

در همین خصوص بررسی های آماری از وضعیت اوراق بدهی دولتی در سال جاری نشان می دهد حجم خرید اوراق اکنون به کمترین سطح خود در 9 مرحله سپری شده رسیده است.

کف خرید اوراق بدهی دولتی در بازار اولیه

بنابر آمارهای بانک مرکزی در هفته نهم خرید اوراق بدهی دولتی حجم فروش اوراق تقریبا برابر با 830 میلیارد تومان بوده است. بررسی ها نشان می دهد این کمترین میزان درآمدزایی هفتگی دولت در این بازار بود.

اتفاق مهم دیگر نیز افت بی سابقه مشارکت بانکی ها در خرید و فروش اوراق بدهی دولتی است.

به طور کلی دو دسته مشتری در این بازار وجود دارد. بانک ها و بورسی ها. هر کدام بنابر تاریخ سررسید و نرخ سود معلوم خود در این معاملات مشارکت داشته و سعی می کنند تا با خرید هدف تامین کسری بودجه دولت را محقق تر کنند.

در همین رابطه آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد سهم بانک ها از خرید اوراق در هفته منتهی به 28 تیر ماه برابر با صفر بوده و 100 درصد اوراق را نهادهای تامین سرمایه خریداری کرده اند.

این موضوع سهم تجمعی خرید بانک ها را نیز به مرور کمتر کرده و اکنون به نزولی ترین میزان خود در بازه دوماهه برگزاری حراج رسانده است. طبق داده ها به طور کلی در بازار اولیه 23 هزار و 60 میلیارد تومان اوراق فروخته شده که سهم بانک ها تقریبا 7 هزار و 850 میلیارد تومان بوده است.

روند نزولی مشارکت نهادهای مالی درحالی رخ داده که همچنان نرخ سود موزون روندی صعودی داشته است.

اوراق بدهی دولتی

نرخ سود بالا در خرید اوراق بدهی دولتی

به طور کلی دو دسته اوراق در حراج نهم فروخته شد. اراد 106 که نرخ سود 21.5 درصدی داشته و اراد 107 با بالاترین نرخ سود یعنی 22 درصد.

در همین رابطه بررسی آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد در این مدت نرخ سود موزون بازار اولیه به 21.9 درصد رسیده که در بازه برگزاری بازار دومین رکورد محسوب می شود.

بنابراین باوجود نرخ سود بالا کاهش ثبت شده در معاملات این هفته می تواند از دو ناحیه باشد. یا نرخ سود برای خریداران جذاب نبوده و آن ها مشتاق به جذابیت بیشتر اوراق هستند یا اینکه این مشکل از ناحیه خریداران است.

اوراق بدهی دولتی

تیتر یک
از دست ندهید
فلای تودی