سهم بخش صنعت از جمعیت شاغل ایران؛

رمزگشایی از کوچ شاغلین بخش کشاورزی به بخش خدمات در سال 1401

کدخبر: ۵۵۲۶۶۶
اقتصادنیوز: بررسی ها نشان می دهد سهم بخش خدمات از تعداد شاغلین اقتصاد ایران در پاییز امسال نسبت به پاییز سال گذشته افزایش یافته، این در حالیست که سهم دیگر بخش ها در همین بازه زمانی کاهشی بوده است.
رمزگشایی از کوچ شاغلین بخش کشاورزی به بخش خدمات در سال 1401

به گزارش اقتصادنیوز، کل جمعیت فعال  اقتصادی کشور در پاییز امسال 26 میلیون و 207 هزار نفر برآورد شده که از تعداد حدود 2 میلیون و 136 هزار نفر نتوانسته اند برای خود شغلی دست و پا کنند. 

نرخ بیکاری در پاییز 1400 و 1401

بر این اساس  نرخ بیکاری  در پاییز امسال 8.2 درصد بوده، این در حالیست که این شاخص در پاییز سال گذشته 8.9 درصد بوده است.

همچنین  نرخ مشارکت اقتصادی  نیز در همین بازه زمانی از 40.9 به 41 درصد رسیده است. به طور کلی می توان گفت وضعیت بازار کار در پاییز امسال نسبت به پاییز سال گذشته کمی بهبود یافته است. 

سهم بزرگ بخش خدمات از بازار کار ایران

بزرگ ترین بخش اقتصاد ایران بخش خدمات است و از همین رو بیشترین سهم از بازار کار اقتصاد ایران را نیز در اختیار دارد. سهم بخش خدمات از تعداد شاغلین کل از 49.9 درصد در پاییز سال گذشته به بیش از 51 درصد در پاییز سال جاری رسیده است.

کاهش سهم شاغلین در بخش کشاورزی 

 به بیان دیگر بیش از نیمی از شاغلین کشور در بخش خدمات مشغول به کار هستند.این در حالیست که سهم بخش کشاورزی از تعداد شاغلین کل در پاییز امسال نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود یک درصد کاهش پیدا کرده و به 14.3 درصد رسیده است.

خشکسالی هایی که در دو سال اخیر گریبان گیر کشور بوده باعث رشد منفی بخش کشاورزی و همچین علت کاهش سهم این بخش از بازار کار بوده است.

مهاجرت از بخش کشاورزی به بخش خدمات

سهم بخش صنعت نیز در پاییز سال گذشته 34.7 درصد بوده، این رقم در پاییز سال جاری به 34.6 درصد رسیده است. به طور کلی می توان گفت که سهم بخش های صنعت و کشاورزی از جمعیت شاغل کشور کاهش و سهم بخش خدمات از بازار کار اقتصاد ایران افزایش یافته است.

اما اصل جریان نیروی کار بین بخش خدمات و کشاورزی بوده، به عبارت دیگر پیش بینی می شود افراد بیکار شده در بخش کشاورزی به بخش خدمات مهاجرت کرده اند.

photo_2023-01-31_13-08-58

 
 
تیتر یک
از دست ندهید
کارگزاری مفید