رکوردزنی در سهم پول از نقدینگی

بانک مرکزی رودست خورد؟

کدخبر: ۵۵۳۸۰۹
در سومین ماه پاییزی کشور طبق داده های مرکز آمار ایران، سهم پول از نقدینگی برابر با هزار و 390 هزار میلیارد تومان بوده و 23.55 درصد از کل نقدینگی این مقطع را دارا بوده است.
بانک مرکزی رودست خورد؟

به گزارش اقتصادنیوز، سهم پول از نقدینگی به بیشترین سطح خود از ابتدای سال 92 تاکنون رسیده و مسیر رو به رشد خود را ادامه داده است. این در حالی است که بانک مرکزی در ابتدای آذرماه در گزارشی اعلام کرده بود: «سهم پول از نقدینگی کنترل شده و روندی کاهشی دارد.» برخی رشد این شاخص را از حیث تورمی علامت هشدار برای اقتصاد کشور می دانند.

رکوردزنی ادامه دار سهم پول از نقدینگی

رکوردزنی سهم پول از نقدینگی در ماه های اخیر همچنان ادامه دارد. این رکورد ها طبق آخرین داده های منتشر شده از سوی مرکز آمار اکنون به پایان پاییز رسیده و در بالاترین سطح ده سال گذشته قرار گرفته است. 

برخی این شاخص را به نوعی انتظارات تورمی در کشور دانسته که طی آن افراد پول را در بازارهای مالی هدایت کرده و به دلیل انتظار رشد قیمت ها مصرف را بالا می برند.

سهم پول

سهم پول از نقدینگی در پاییز چقدر شد؟

در سومین ماه پاییزی کشور طبق داده های مرکز آمار ایران، سهم پول از نقدینگی برابر با هزار و 390 هزار میلیارد تومان بوده و 23.55 درصد از کل نقدینگی این مقطع را دارا بوده است. بررسی ها نشان می دهد این بیشترین میزان شاخص مهم اقتصاد کشور از ابتدای سال 1392 تاکنون بوده است.

سهم پول از نقدینگی کشور عمدتا دو بخش اساسی دارد که در دو سال گذشته مسیری صعودی را دنبال کرده است.

خیز اجزای سازنده پول تا آذرماه 1401

پول در برآورد محاسباتی نقدینگی به دو بخش «اسکناس و مسکوک» و «سپرده های دیداری» تقسیم بندی می شود. سهم اسکناس و مسکوک در آذرماه از مرز 100 همت عبور کرده و معادل با 101 هزار و 700 میلیارد تومان بوده که تقریبا 7.3 درصد از کل پول در پایان آذر امسال بوده است.

مقایسه نقطه‌ای این شاخص نیز نشان می دهد نسبت به سال گذشته 37.6 درصد بر اسکناس و مسکوک در کشور افزوده شده که رکورددار در میان ماه های سال 1401 بوده است.

در روند آمارهای اسکناس و مسکوک در کشور مشاهده می شود در پایان سال گذشته به یکباره این شاخص جهشی 15 درصدی پیدا کرده و از ماه های بعد همچنان خیز جدی خود را ادامه داده است.

در مقابل هم سهم «سپرده های دیداری» از این متغیر معادل با هزار و 289 هزار میلیارد تومان ثبت شده و تقریبا 92.7 درصد از پول بوده است.

آن چه که داده های آماری از این شاخص نشان می دهند رکوردزنی سهم پول از نقدینگی است. حتی برخی معتقدند این سهم دچار کم نمایی است به این معنا که بخشی از سپرده های کوتاه مدت که در شبه پول محاسبه می شود در حقیقت در سمت پول قرار دارد ولی در داده های کشور در شاخص شبه پول محاسبه می شود.

در نهایت داده های آماری نشان دهنده آن بوده که سهم مصرف اشخاص در کشور مسیری افزایشی پیدا کرده است. این در حالی است که البته بانک مرکزی و برخی سیاستگذاران اقتصادی در کشور علت این اتفاق را در حذف ارز ترجیحی و در ادامه واریز یارانه های نقدی می دانند.

این نهاد پیش از این باشروع رکورد زنی ها در ابتدای پاییز عنوان کرده بود سهم پول ازنقدینگی مسیر نزولی داشته و در جهت کاهشی قرار دارد. این در حالی است که هنوز این مسیر متوقف نشده و در حال افزایش است.

سهم پول

تیتر یک
  • نرخ بیکاری و مشارکت اقتصادی در ایران؛

    اقتصادنیوز: به طور کلی برای نرخ بیکاری در ۲۵ سال گذشته نمی توان روند مشخصی را متصور شد، به گونه ای که این نرخ از ۸…

از دست ندهید
کارگزاری مفید