مقایسه وضعیت اشتغال شاغلین مرد و زن پاییز1400 و 1401

بی‌ثباتی اشتغال زنان در اقتصاد ایران!

کدخبر: ۵۶۱۹۰۵
اقتصادنیوز: تنها 62 از زنانی که در پاییز سال 1400 شاغل بوده توانسته اند شغل خود را در پاییز 1401 همچنان حفظ کند. مابقی یا بیکار شده و یا از جمعیت فعال اقتصادی خارج شده اند.
بی‌ثباتی اشتغال زنان در اقتصاد ایران!

به گزارش اقتصادنیوز بر اساس آخرین آمار منتشر شده از وضعیت بازار کار؛ کل جمعیت حاضر در سن کار(15 ساله و بیشتر) در پاییز سال گذشته 63 میلیون و 886 هزار نفر برآورد شده که از این تعداد 26 میلیون و 207 هزار نفر تمایل به کار کردن دارند. بر همین اساس نرخ مشارکت اقتصادی در اقتصاد ایران 41 درصد است. بررسی ها نشان می دهد از 2 میلیون و 136 هزار نفر از جمعیت فعال اقتصادی کشور نتوانسته اند برای خود شغلی دست و پا کنند. به عبارت دیگر از هر صد نفری که در تمایل به کار کردن داشته، حدود 8 نفر نتوانسته شغل پیدا کند، در نتیجه نرخ بیکاری در پاییز سال گذشته 8.2 درصد بوده است.

بررسی ها نشان می دهد حدود 90 درصد از مردانی که در پاییز سال 1400 شاغل بوده، در پاییز سال گذشته نیز همچنان شاغل مانده اند. این در حالیست که تنها 62 از زنانی که در پاییز سال 1400 شاغل بوده توانسته اند شغل خود را همچنان در پاییز 1401 نیز حفظ کند.

بر اساس آمار1.8 درصد از زنانی که در پاییز 1400 شاغل بوده در پاییز سال گذشته بیکار شده و نزدیک به 36 درصد آنان به طور کلی از جمعیت فعال اقتصادی خارج شده اند. به عبارت دیگر اکثر زنانی که دیگر شاغل نیستند، به هر دلیلی دیگر جویای شغل نبوده و از جمعیت فعال اقتصادی خارج شده اند.

همچین 3.1 درصد از مردانی که در پاییز سال 1400 شاغل بوده در پاییز 1401 شغل خود را از دست داده و به جمعیت بیکار اضافه شده، 6.6 درصد نیز از مردان شاغل در پاییز سال 1400 به طور کلی از جمعیت فعال خارج شده اند.

آمار های فوق نشان می دهد ثبات در بازار کار مردان نسبت به بازار کار زنان به طور قابل ملاحظه ای بیشتر است و جریان نیروی کار زن نسبت به جریان نیروی کار مرد از سرعت بالاتری برخوردار است. به طور کلی عموما جوانان و زنان در بازار کار وضعیت بی ثبات تری دارند. 

photo_2023-03-17_19-26-53

تیتر یک
از دست ندهید
کارگزاری مفید