تغییرات متغیرهای پولی تا پایان پاییز به روز شد

رکورد شکنی رشد نقدینگی، عقب نشینی حجم پول

کدخبر: 389851
اقتصاد نیوز:رشد نقطه به نقطه نقدینگی در پایان آذر ماه امسال نسبت به پایان آذر 98 در شش سال گذشته بی سابقه بوده است.

به گزارش اقتصاد نیوز،بانک مرکزی تحولات متغیرهای پولی در پایان پاییز را منتشر کرد. این گزارش نشان می دهد در حوزه پایه پولی، نقدینگی و حجم پول تغییرات چگونه بوده است.

نخست: پایه پولی با 9 هزار میلیارد افزایش نسبت به ماه گذشته خود در آذر ماه امسال برای اولین بار در اقتصاد ایران از مقدار 400 هزار میلیارد تومان فراتر رفت.

دوم:نقدینگی به حجم 3 هزار 130 هزار میلیارد تومان رسید. رشد ثبت شده برای نقدینگی در پایان آذر ماه 99 نسبت به آذر 98 در شش سال گذشته بی سابقه بوده است.

سوم: با وجود رکورد شکنی سالانه نقدینگی، حجم پول  در مقیاس ماهانه دوره بسیار آرامی را در آخرین ماه پاییز به خود دید و نسبت به پایان آبان ماه فقط 220  میلیارد تومان(0.04 درصد)افزایش داشته استاین اتفاق را میتوان ناشی از کاهش انتظارات تورمی در جامعه دانست.

Untitled-11

تغییرات پایه پولی در پایان آذر 99

پایه پولی در پایان آذر ماه با 9 هزار میلیارد تومان افزایش نسبت به آبان ماه به رقم 407 هزار میلیارد تومان افزایش یافت ،بدین ترتیب برای اولین بار پایه پولی در اقتصاد ایران از 400 هزار میلیارد تومان عبور کرد.این متغیر در پایان پاییز امسال حدود 9.4 درصد نسبت به پایان تابستان سال جاری رشد داشته است.

اما شمارش این متغیر در پایان پاییز نسبت به ابتدای سال نشان می دهد: این متغیر در نه ماه ابتدایی سال افزایشی 15.5 درصدی داشته است. این میزان افزایش به جهت مقدار 55 هزار میلیارد تومان بوده است.

در آخرین مقایسه زمانی برای پایه پولی رشد نقطه به نقطه آذر امسال(نسبت به آذر سال 98) برای پایه پولی حدود 29.7 درصد بوده است.

به طور میانگین روزانه 203 میلیارد تومان به پایه پولی افزوده شده است به بیان دیگر از اول سال تا پایان پاییز  متوسط روزانه خلق اعتبار(چاپ پول) 203 میلیارد تومان خلق بوده است.

 

تغییرات نقدینگی در قله شش ساله

نقدینگی در پایان آذر ماه با 3 درصد افزایش نسبت به پایان آبان ماه به حجم 3 هزار 130 هزار میلیارد تومان رسید.این متغیر در آخر پاییز نسبت به پایان شهریور ماه حدود 8.1 درصد به مقدار خالص 235 هزار میلیارد تومان افزایش داشته است.

همچنین نقدینگی از ابتدای سال تا پایان آذر ماه حدود 15.5 درصد رشد داشته و رشد این متغیر در پایان آذر سال جاری به آذر ماه سال گذشته حدود 38.4 درصد به ارزش 868 هزار میلیارد تومان رشد و افزایش داشته است.

رشد نقطه به نقطه نقدینگی برای  آذر ماه امسال در شش سال گذشته خود رکورد دار است.میتوان گفت از اول سال جاری تا پایان آذرماه روزانه 2 هزار 437 میلیارد تومان خلق نقدینگی در اقتصاد ایران رخ داده است.

Untitled-24 (1)

تغییرات حجم پول در پایان آذر 99

حجم پول کمترین افزایش را  در بین متغیر های پولی داشته و با 0.04 درصد افزایش نسبت به پایان آبان به ارزش تنها 220 میلیارد تومان به رقم 617 هزار میلیارد تومان در پایان آذر ماه رسید، بر این اساس حجم پول کمترین میزان رشد ماهانه ی خود را در یک سال گذشته تجربه کرده است.این اتفاق را میتوان ناشی از کاهش انتظارات تورمی در بین مردم دانست .این متغیر به نسبت پایان شهریور ماه در پایان آذر حدود 17 هزار میلیارد تومان افزایش داشته به بیان دیگر حجم پول در پاییز امسال 2.8 درصد افزایش داشته است.

همچنین حجم پول در نه ماه ابتدایی امسال حدود 44.4 درصد رشد داشته که این رشد به ارزش 190 هزار میلیارد تومان بوده و رشد نقطه به نقطه برای این متغیر حدود 69.8 درصد بوده است ،به بیان دیگر حجم پول در یکسال منتهی آذر امسال 254 هزار میلیارد تومان افزایش داشته است. رکورد رشد نقطه به نقطه ی این متغیر متعلق به مهر ماه امسال با 88 درصد رشد است.

 

 

 

تیتر یک
از دست ندهید
بلیط هواپیما