قبض و بسط پول در کف بهمن ماه قرار گرفت+نمودار

احتیاط بانک مرکزی در تزریق نقدینگی

کدخبر: 392457
اقتصادنیوز : در هفته گذشته بانک مرکزی سیاست تثبیت را در پیش گرفت و کمترین موافقت را با پیشنهاد بانک ها داشت تاکمترین بسط پول را در بهمن ماه رقم زد.

به گزارش اقتصاد نیوز ، در هفدهمین روز زمستان معاملات هفتگی بازار باز جمعا 10 هزار و 190 میلیارد تومان نقدینگی از طرف بانک مرکزی نقدینگی در بانکها تزریق شده و 3 هزار و580 میلیارد تومان از بدهی بانکها به بانک مرکزی نیز وصول شد که تحت عنوان قبض پول در این بازار عنوان می شود. محاسبات حاکی از کمترین بسط و قبض پول در بهمن ماه بوده است . این درحالی است که اوراق پیشنهادی بانکها به بانک مرکزی در این هفته بالاترین ارزش را در  تمام زمستان داشته است. 

سیاست تثبیت بانک مرکزی در عملیات بازار باز

بانک مرکزی در هر هفته بازاری را برپا می کند تا از طریق آن بانکها با خرید و فروش اوراق بدهی دولتی بتوانند مشکل کمبود نقدینگی خود را کمتر کنند.

از این رو، در هفته اخیر بانک مرکزی با تزریق 3 هزار و 550  میلیارد تومان نقدینگی در قالب توافق بازخرید با سررسید 16 روزه با حداقل نرخ 19.81 درصد به بانک‌های متقاضی موافقت کرده است. از سوی دیگر بازخرید دوهفته قبل نیز به ارزش 3 هزار و 580 میلیارد تومان در این بازار انجام شد که به نوعی انقباض نقدینگی در این بازار محسوب می شود.

بانکها در هفته اخیر 14 هزار و 310 میلیارد تومان اوراق بدهی دولتی را به بانک مرکزی برای فروش ارسال کردند که درنهایت بانک مرکزی تنها 24 درصدشان را پذیرفت. این میزان درصد پذیرش کمترین نسبت را در تمام زمستان 99 داشته و این حجم از پیشنهاد از سوی بانکها نیز بی سابقه بوده است.

یعنی در هفته ای که بانکها بیشترین نیاز را به بانک مرکزی در جهت تزریق نقدینگی داشتند بانک مرکزی کمترین موافقت را در عملیات بازار باز داشته است. بالاتر رفتن مدت زمان سررسید در بانکها سبب شدتا نرخ سود در حد 19.8 درصد باقی بماند.

کسر مبلغ باز پرداخت شده توسط بانکها از کل تزریق نقدینگی در عملیات بازار باز در هر هفته نمایانگر خالص مداخله بانک مرکزی در بازار باز بوده که محاسبات نشان از 30 میلیاردتومان قبض نقدینگی در هفته اخیر دارد.

به عبارت دیگر به شکلی بانک مرکزی در هفته اخیر سیاست تثبیت را دنبال کرده و بر این اساس سعی داشته تا بتواند وضعیت بانکها را از لحاظ مازاد یا کمبود نقدینگی بدون تغییر ابقی بگذارد.

بازار باز

خالص مداخله بانک مرکزی در هفته دوم بهمن

علاوه بر آن در هفته اخیر بانک‌ها در دو نوبت از اعتبارگیری قاعده مند استفاده کرده و در این فرآیند اعتبار اضطراری به آنها پرداخت شد. 

اعتبارگیری قاعده مند به نوعی از معاملات بین بانکی اطلاق شده که تقریبا به صورت شبانه برگزار شده و در آن بانک ها نیاز جدی تری به استقراض پول دارند. از این رو به این بازار، استقراض شبانه نیز می گویند.

نکته مهم در این بازار آن است که مدت زمان باز پرداخت مبلغ قرض شده بانکها به مراتب کمتر از بازار باز بوده و به اصطلاح میان مدت است. قیمت باز پرداختی در این بازار نیز براساس سقف نرخ سود دالان محاسبه می شود .یعنی 22 درصد که سقف نرخ سود است.

اگر مداخله بانک مرکزی در وضعیت نقدینگی بانکها را به صورت مجموع دو بازار درنظر بگیریم بسط پول صورت گرفته در حالت کلی 10 هزار و 190 میلیارد تومان محاسبه می شود.

کسر مبلغ باز پرداخت بانکها به بانک مرکزی ناشی از معاملات قبلی  به نوعی خالص مداخله سیاست گذار پولی در این دو بازار محسوب می شود. این مقدار در 21 بهمن ماه برابر با 6 هزار و 610 میلیارد تومان ثبت شد.بالاتر بودن میزان انبساط نمایانگر کمبود نقدینگی در بازار بین بانکی است. با این وجود نرخ سود موزون مداخله بانک مرکزی  در این دو بازار نسبت به هفته قبل افزایش پیدا کرده و از 20.5 درصد به 21.2 درصد رسیده است.

بانک مرکزی ترمز تزریق نقدینگی را می کشد؟

افزایش نرخ سود مداخله که بیانگر هزینه استقراض است و کاهش مقداری تزریق اعتبار نشان می دهد بانک مرکزی در روزهای آخر سال جاری دست به عصا شده است و قصد دارد با احتیاط بیشتری قبض و بسط پول را انجام دهد. دلیل این احتیاط به رفتار مالی دولت در پایان سال باز می گردد. دولت در پایان سال به دلیل پرداخت برخی از تعهدات خود در قالب عیدی و پاداش سال کارکنان دولت، پرداخت تعهدات به پیمانکاران و ..اعتبار بالایی به اقتصاد تزریق می کند. به همین دلیل بانک مرکزی با تنظیم و کاهش تزریق نقدینگی در روزهای پایانی سال تلاش دارد میزان بسط پول در اقتصاد را مدیریت کند. تا از این طریق نرخ تورم و بازارهای دارایی در معرض تهدید از این ناحیه( افزایش مقدار نقدینگی) قرار نگیرند.

بازار باز

تیتر یک
از دست ندهید
بلیط هواپیما