بانک مرکزی خبر داد

نزول نرخ سود بین بانکی به زیر 20 درصد

کدخبر: 396421
اقتصادنیوز : رفتار نرخ سود در بازارها نشان از یک کاهش و 3 تثبیت داشته است. مهم ترین اتفاق کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی به زیر 20 درصد است. اتفاقی که از هفته اول مهر بی سابقه بوده است.

به گزارش اقتصادنیوز،گزارش بانک مرکزی نشان می دهد نرخ سود در بازار بین بانکی به زیر مرز 20 درصد بازگشته است. این نرخ از هفته اول مهر مرز 20 درصد را رد کرده بود و حتی در مقاطعی به حد 22 درصد رسیده بود.

 

نوسان نرخ سود در بازار بین بانکی

 بازار بین بانکی جایی است که بانکها در صورت لزوم و کمبود نقدینگی از یکدیگر استقراض می کنند. این عمل با نرخ سودی مشخص صورت می گیرد که باید بانکها با استناد به این رقم قرض خود را نسبت به هم ادا کنند.

در مرور این ارقام در دوهفته اخیر مشاهده می شود که نرخ سود بازار بین بانکی از هفته پایانی بهمن که در حد 19.85 درصد بوده با 0.6 واحد درصد کاهش در هفته بعد به 19.71 درصد رسیده و بعد از آن دوباره 1 واحد در صد افزایش پیدا کرده و درنهایت در هفته قبل به 19.81 درصد رسید.با این وجود هنوز از حد ثبت شده نرخ سود در هفته پایانی بهمن ماه کمتر بوده است. اتفاق دیگر کاهش نرخ سود به زیر 20 درصد بود که از هفته دوم مهر بی سابقه بوده است.

نرخ سود اعتبارات قاعده مند و بازار باز

اگر بانک ها نتوانند در بازار بین بانکی از یک دیگر قرض بگیرند به سراغ بانک مرکزی به عنوان وام دهنده نهایی می روند. در این روش اوراق بدهی دولتی را به صورت  وثیقه  نزد بانک‌ مرکزی قرار می دهند و در مقابل معادل آن از بانک مرکزی تامین اعتبار می کنند. به این روش اعتبار قاعده‌مند گفته می‌شود نرخ سود این اعتبارات 22 درصد است که به عنوان سقف کریدور بازار بین بانکی در نظر گرفته شده است.

کرویدور بازار بین بانکی با هدف مدیریت نرخ سود و قیمت پول طراحی شده است تا با مدیریت این متغیر در نهایت نرخ تورم کنترل شود. زیرا روند نرخ تورم تا حدودی زیادی بسته به میزان انبساط و انقباض نقدینگی است.

 اما در کنار بازار بین بانکی، عملیات بازار نیز تعریف شده است. بانک مرکزی از طریق بازار باز مازاد یا کمبود پول در بازار بین بانکی را مدیریت می کند تا نرخ سود از هدف مورد نظر این نهاد برای کنترل تورم دور نشود. در این بازار اگر منابع کم باشد باعث افزایش نرخ در بازار می شود و اگر منابع  زیاد باشد، باعث کاهش نرخ سود بازار بین بانکی می شود. برای این که نرخ سود از کریدور هدف بانک مرکزی دور  و موجب نوسان نرخ تورم نشود بانک مرکزی در بازار باز مازاد یا کمبود را مدیریت می کند.

در مجموع بازار باز به عملیاتی گفته می شود که در آن بانک مرکزی با هدف مدیریت نرخ سود، تحت عملیات ریپو به تزریق و قبض نقدینگی در بانکها می پردازد. بانکها باید این مبلغ را در 14 روز بعد با نرخ سود توافق بازخرید عودت دهند. این نرخ در سه هفته گذشته در حد 19.81 درصد ثابت مانده است. 

 

سود بانکی

تیتر یک
از دست ندهید
بلیط هواپیما