روغن 105 درصد گران شد

سه رکورد تورم در پایان دهه 90 +نمودار

کدخبر: 401030
اقتصادنیوز : گرانی در اسفند 99 سه رکورد را به ثبت رساند. مهمترین آنها رسیدن نرخ تورم در آخرین سال دهه 90 به اوج خود بود.درتفسیر تورم به تفکیک طبقات کالایی مشاهده می شود که روغن نرخ تورمی بیش از 100 درصد داشته است.

 به گزارش اقتصادنیوز، آخرین گزارش مرکز آمار از تغییر قیمت کالاها و خدمات برای مصرف کنندگان نشان می دهد نرخ تورم ماهانه در سال 99 در حد 1.8 درصد قرار گرفت. یعنی به قیمت ها به طور متوسط 1.8 درصد برای خانوار ها در عرض یک ماه بالا رفته است. اما گزارش رسمی از نرخ تورم در پایان سال چه تصویر از افزایش قیمت ها به نمایش گذاشته است؟ این تصویر رسمی حکایت از سه رکورد تورمی در پایان سال دارد.

در اسفندماه سال99، مرکز آمار تورم ماهانه را 1.8 درصد اعلام کرد که سهم شهرنشینان از این تورم 1.9 درصد و روستاییان در حد 1.6 درصد بوده است.

رکورد تورم نقطه به نقطه در پایان سال99

مقایسه شاخص قیمت مصرف کننده در اسفند 99 با موقعیت مشابه خود در سال قبل از آن گویای تورم نقطه به نقطه در این ماه بوده که در این ماه 48.7 درصد محاسبه شد.مقایسه این متغیر در اسفند با تمام ماههای گذشته نشان می دهد که از تیر 98 تا کنون این رقم بی سابقه بوده است.

 این  مقایسه نشان می دهد که تورم خوراکی ها 66.6 درصدو کالاهای غیرخوراکی نیز 40.5 درصد بوده است. به عبارت دیگر نقش خوراکی هادر گرانی این ماه به مراتب بیشتر از سهم کالاهاو خدمات بوده است.

تورم اسفند

جز به جز تورم در اسفند 99؛ گرانی 100 درصدی روغن

جزییات تورمی بر حسب طبقات کالایی نشان دهنده آن است که بخش «روغن ها و چربیها» شاهد رشد گرانی بیش از 100 درصدی بوده است. این بخش به عنوان رکورددار گرانی در این ماه نرخ تورم 105 درصدی ثبت کرده است.«میوه و خشکبار» نیز با ثبت تورم 84.2 درصدی دومین رکورد گرانی را در این ماه رقم زد.سومین رکورد هم درآخرین ماه سال 99 به « شیر و پنیرو تخم مرغ» تعلق داشته که تقریبا 79.4 درصد برآورد شده است.در بخش کالاهای غیر خوراکی اما حد گرانی ثبت شده به مراتب بایین تر از گرانی ثبت شده در خوراکی ها بوده است. به طوری که در این بخش تورم «مبلمان» بیشترین گرانی را در این ماه تجربه کرده که در محدوده 68.3 درصدبه ثبت رسیده است.

رکوردهای تورمی سال 99

سومین نکته در بررسی تورم اسفند ماه به نرخ تورم سالانه در سال  99مرتبط است. باکامل شدن داده های آماری در اسفند ماه گذشته، نرخ تورم این سال به 36.4  درصد رسیدکه بالاترین سطح تورمی درکل دهه 90 بوده است.

تفکیک دو بخش خوراکی و غیر خوراکی دراین سال نشان می دهد که تورم خوراکی ها در سال 99 باوجود ثبت سطح یالای 39 درصد باز هم از سال 98 کمتر بوده است و با این حساب دومین رکورد را در میان این سالها به ثبت رسانده است.  این تورم در سال 98، 42.6 درصد ثبت شده بود.تورم کالاهای غیرخوراکی و خدمات مصرفی اما رکورد دیگر ثبت شده در سال 99 بود. در این بخش تورم سالانه 35 درصد محاسبه شده که بالاترین سطح تورمی در کل دهه 90 بوده است. به این معنا که در سال 99 این بخش نسبت به سالهای گذشته گرانی بیشتری را تجربه کرده ست.

تورم اسفند

تیتر یک
از دست ندهید
بلیط هواپیما