افزایش نرخ سود برای خرید اوراق کافی نبود

پوکر بورسی‌ها در نه‌به‌دولت

کدخبر: 421175
در پنجمین هفته برگزاری حراج اوراق بدهی دولتی تنها 200 میلیارد تومان از کسری دولت مرتفع شد. مقایسه با سال گذشته نشان می دهد این رقم 11.7 درصد حجم اوراق فروخته شده در موقعیت مشابه در سال گذشته بوده است.
پوکر بورسی‌ها در نه‌به‌دولت

به گزارش اقتصاد نیوز، بورسی ها در نخریدن اوراق پوکر کردند. در پنجمین مرحله از فروش اوراق بدهی دولتی بانکها تنها 200 میلیارد تومان اوراق خریدند و نهادهای تامین سرمایه برای چهارمین هفته متوالی هیچ اوراقی خریداری نکردند.

اوراق بدهی دولتی در بازار اولیه به فروش می رسد. این بازار با توجه به عدم چاپ پول یکی از مسیرهای ضدتورمی برای تامین کسری بودجه دولت به حساب می آید. 

در گزارش روابط عمومی بانک مرکزی آمده است در روز سه‌شنبه 25 خردادماه 1400 در خصوص برگزاری حراج اوراق مالی اسلامی دولتی طی برگزاری پنجمین مرحله از این حراج در سال جاری، وزارت امور اقتصادی و دارایی با پیشنهاد یک موسسه اعتباری (به عنوان تنها شرکت کننده در حراج مذکور) به ارزش 200میلیارد تومان و با نرخ 21.29 درصد موافقت کرد.‌‌‌ همچنین در تاریخ یک تیرماه سال 1400، اوراق مالی اسلامی دولتی در بازار بورس به فروش نرسید. بنابراین در پنجمین حراج اوراق مالی اسلامی دولتی برگزارشده در سال جاری، در مجموع همان 200 میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی دولتی توسط سرمایه‌گذاران حقوقی خریداری شد.

این چهارمین هفته ای است که بورسی ها هیچ اوراقی را خریداری نکرده و حد خرید اوراق بانکها هم در سطح بالایی به ثبت نرسیده است. با این که نرخ سود از هفته گذشته 0.5 واحد درصد افزایش پیدا کرده اما گویا هنوز برای مجاب کردن نهادهای سرمایه ای در خرید اوراق کافی نبوده است.

در مجموع در 5 هفته گذشته تنها 2 هزار و 800 میلیارد تومان از کسری بودجه توسط مشتریان بازار اولیه تامین شده است. این در حالی است که در همین موعد در سال گذشته مجموعا 23 هزار و 800 میلیارد تومان اوراق فروخته شده بود که اکنون 11.7 درصد آن به ثبت رسیده است.

با توجه به آن که تا پایان سال حدودا 37 هفته باقی مانده باید دولت هفته ای 3 هزار و 300 میلیارد تومان اوراق بفروش تا بتواند 125 هزار میلیارد تومان کسری برنامه ریزی شده را تامین کند.

تیتر یک
از دست ندهید
فلای تودی