ناهمخوانی آمارهای حراج اوراق در بانک مرکزی و وزارت اقتصاد

سردرگمی اوراق بدهی در میان دو مرکز آماری+ نمودار

کدخبر: 437460
اقتصادنیوز : اوراق بدهی دولتی در میان دو مرکز آماری از این رویداد سردرگم شده است. بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی دو تصویر مختلف از آمار تامین کسری بودجه را در این هفته ها منتشر کرده اند.

به گزارش اقتصادنیوز، دو کارنامه اعلام شده از سوی وزارت افتصاد و داریی و بانک مرکزی دو تصویر متفاوت را از وضع آمار و ارقام اوراق بدهی فروخته شده در هفته های اخیر را ارائه داده است.

اوراق بدهی دولتی هر هفته در میان بانک‌ها و نهادهای سرمایه‌ای به فروش می رسد. در این داد و ستد بانکها و بورس هر هفته با توجه به نرخ سود اعلام شده و تاریخ سررسید اوراق اقدام به خرید کرده و دولت درآمد حاصل از این معامله را در جهت تامین کسری بودجه خود مصرف میکند.

از آنجا که در روش فوق تامین کسری بودجه، پولی چاپ نمی شود، این مسیر، اقدامی موثر در درآمدزایی دولت به شمار آمده که از رشد بیشتر تورم جلوگیری به عمل می آورد. بنابراین اهمیت آمار و ارقام ثبت شده در خصوص خرید و فروش اوراق در این بازار بسیار مهم به نظر می رسد.

دراین عملیات، بانک مرکزی در این بازار نقش کارگزار را داشته که در هر هفته گزارشی را از ارقام خرید و فروش اوراق به ثبت می رساند همین ارقام را منبع وزرات اقتصاد و دارایی نیز به صورت هفتگی در اختیار عموم قرار می دهد.

بررسی اعداد به ثبت رسیده از سوی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی نشان از تمایزی جدی در فروش اوراق بدهی از هفته سیزدهم به بعد داشته است.

کرونا

تمایز ارقام ثبت شده در بانک مرکزی و وزارت اقتصاد

طبق آمار اعلام شده از سوی بانک مرکزی در هفته سیزدهم برگزاری این عملیات در کشور تنها هزار و 850 میلیارد تومان اوراق توسط بانکها خریداری شده و 910 میلیارد تومان نیز بورسی ها در خرید این اوراق مشارکت کرده اند. 6هزار میلیارد تومان نیز پذیره نویسی در معاملات انجام شد که بانک مرکزی در ذیل هفته سیزدهم منتشر کرد.

در هفته چهاردهم برگزاری این بازار نیز بانک مرکزی ادعا کرد بانکها هیچ اوراقی خریداری نکرده و نهادهای تامین سرمایه نیز تنها 280 میلیارد تومان تنها در این بازار مشارکت داشته اند.این در حالی بود که در این مقطع وزارت اقتصاد و داریی کارنامه متفاوتی را منتشر کرد.طبق گزارش این مرکز پذیره نویسی 6 هزار میلیارد تومانی در هفته دوازدهم این عملیات رخ داده که منتهی به 20 مرداد ماه بوده است. 

پس از آن گزارش اعلام شده از خرید بانک ها و بورسی ها در هفته سیزدهم و چهاردهم همزمان و مجموعا منتشر شده و  ادعا کرد بانک ها هزار و 932 میلیارد تومان اوراق در این دو هفته از دولت خریداری کرده و بورس مشارکت هزار و 100 میلیارد تومانی در این بازار داشته است. 

مقایسه این دو رقم در این بازار ها نشان می دهد جدا نا همزمانی تاریخ اوراق پذیره نویسی فروخته شده در بازار اولیه اوراق بدهی، میزان اوراق فروخته شده از سوی بانکها در کارنامه بانک مرکزی 4.4 درصد بیشتر از گزارش اعلام شده از سوی وزارت اقتصاد و دارایی بوده است.

این فاصله در مورد ارقام ثبت شده در نهادهای تامین سرمایه در کشور برابر با 8.2 درصد بوده است.از سوی دیگر مجموع اوراق فروخته شده در این دو هفته از سوی وزارت اقتصاد و دارایی معادل با 3 هزار و 32 میلیارد تومان بوده و از سوی بانک مرکزی 3 هزار و 40 میلیارد تومان به ثبت رسیده است یعنی 8 میلیارد تومان فاصله نیز در بررسی مجموع این اوراق نیز اختلاف وجود دارد.

عدم تطابق آماری در بانک مرکزی و وزارت اقتصادو دارایی در شرایطی که این ارقام ارتباط مستقیم با تامین کسری بودجه دولت دارد رویداد قابل اغماضی نیست. دراین دوگانگی باید دید واقعیت به نفع کدام یک از دو منبع گرایش دارد؟

 

تیتر یک
از دست ندهید
بلیط هواپیما