آخرین اخبار بازار اولیه اوراق بدهی دولتی

  • اقتصادنیوز: حجم معاملات در بازار اولیه در کف دو ماهه قرار گرفت. در این بازار به طور کلی تقریبا ۸۲۹ میلیارد تومان اوراق از دولت خریداری شده که کمترین میزان این معاملات در بازار اولیه بوده است. بررسی ها نشان می دهد سهم بانک ها در این بازار صفر بوده است.

  • اقتصادنیوز: در هفته هشتم بازار اولیه اوراق بدهی دولتی در سال ۱۴۰۱، سهم بورسی ها از تامین کسری بالارفته و از بانک ها سبقت گرفته است. در این بازار نهادهای مالی مجموعا ۴۹۰ میلیارد تومان اوراق از دولت خریده و بورسی ها این سهم را به ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان رساندند.

  • در هفته پنجم بازار اولیه روند خرید اورق بدهی دولتی کاهش پیدا کرده و در این معاملات به کمترین میزان خود در معاملات هفتگی در سال جاری رسیده است. این رقم در مقایسه با هفته قبل افتی ۷.۹ درصدی داشته است.

  • در هفته پایانی بهار، فروش دولت در بازار اولیه و در آمدزایی این نهاد از طریق فروش اوراق کاهشی ۳۲ درصدی داشته و به ۲ هزار و ۱۳۰ میلیارد تومان رسید. آمار و ارقام نشان می دهد بانک ها در دادوستد این هفته سهم بالاتری را ثبت کرده اند.

  • اقتصادنیوز: مرحله دوم حراج اوراق بدهی دولتی در سال ۱۴۰۱ برگزار شده و طی آن ۳ هزار و ۱۰ میلیلیارد تومان دیگر اوراق به فروش رسید. بررسی ارزش معاملات هفتگی در این بازار ها نشان می دهد همچنان فروش دولت در این بازار در کانال ۳ هزار میلیاردی قرار دارد.

  • اولین مرحله حراج اوراق بدهی دولتی در هفته اول خرداد برگزار شده و طی آن بورسی ها سهم بیشتری از خرید اوراق را بر عهده داشته اند. بررسی نرخ سود ها در این بازار نشان می دهد حداقل نرخ سود در این بازار برابر با ۲۱.۵ درصد بوده که سطح بالایی به شمار میآید.

  • اقتصادنیوز: بورسی ها در دومین هفته متوالی در بازار اولیه حراج اوراق هیچ خریدی در این بازار انجام ندادند. بررسی اوراق فروخته شده در هفته اول بهمن ۱۴۰۰ نشان می دهد ترکیب نامتقارن نرخ سود و تاریخ سررسید اوراق یکی از دلایل احتمالی سطح پایین معاملات در دو هفته اخیر بوده است.

  • اقتصادنیوز: بررسی خرید و فروش اوراق در بازار اولیه حراج اوراق بدهی نشان می دهد کمترین سهم مشارکت بانک ها در آبان ماه رخ داده که ناشی از افت وضعیت مطلوب نقدینگی ددر این نهاد ها بوده است. بورسی ها اما در این بازار تاکنون سهمی ۶۰ درصدی را ثبت کرده اند

  • اقتصادنیوز: افزایش تاریخ سررسید اوراق در هفته دوم دی ماه ۱۴۰۰ موجب شد تا سطح خرید اوراق به بالاترین میزان خود در سه هفته اخیر دست پیدا کند. رفتار خریداران در این بازار نشان می دهد بانک ها و بورس تمایل پایینی نسبت به خرید اوراق سه ساله دارند.

  • اقتصادنیوز: بازار اولیه حراج اوراق بدهی دولتی در هفته اول زمستان به ۱۰ میلیارد تومان رسید. کمترین حجم خرید در مراحل اخیر. نهادهای مالی نیز در این مقطع هیچ مشارکتی در خرید اوراق نداشته و تمام اوراق را نهادهای تامین سرمایه خریداری کرده‌اند.