گزارش مرکز آمار نشان می دهد:

جغرافیای تورم در ایران؛وضعیت وخیم گرانی در سه استان

کدخبر: 452282
تورم ماهانه در مهر ماه برابر با 3.7 درصد به ثبت رسید. این رقم در مقایسه با ماه قبل 0.2 واحد درصد کاهش داشته و دومین رکورد را در یک سال گذشته به ثبت رسانده است.

به گزارش اکو ایران، براساس رده بندی تورمی  استان های کشور  مشاهده می شود در این ماه استانهای گیلان، کرمان و قزوین بالاترین  تورم  ماهانه را در میان  استان های کشور  ثبت کرده اند. در مقابل در استان های لرستان،  خراسان شمالی  و  سیستان و بلوچستان  کمترین  تورم  ماهانه در اولین ماه مهر به ثبت رسیده است.

در این گزارش  تورم  ماهانه ثبت شده در مهر  به تفکیک  استان های کشور   ارزیابی شده و نشان داده شده  رشد  قیمت در هر استان به چه نحو بوده است؟ بررسی مهر نشان می دهد یافته های قبلی در خصوص جغرافیای تورم در ایران حداقل در مهرماه تغییر کرده است.

رده بندی تورم ماهانه استانی درمهر 1400

تورم ماهانه در مهر ماه برابر با 3.7 درصد به ثبت رسید. این رقم در مقایسه با ماه قبل 0.2 واحد درصد کاهش داشته و دومین رکورد را در یک سال گذشته به ثبت رسانده است.

بررسی این  شاخص  به تفکیک استانی نشان می دهد در این ماه کرمان، گیلان و قزوین بیشترین تورم ماهانه را در این مقطع به ثبت رسانده اند که همگی بالاتر از 5 درصد بوده اند.

استان های کرمان و گیلان با تورم ماهانه معادل با 5.8 درصد مشترکا بیشترین تورمها در مهر ماه هستند.

در مقابل اما استان های لرستان،  خراسان شمالی  و  سیستان و بلوچستان  کمترین تورم ماهانه را ثبت کرده اند که سیستان با 2.2 درصد رکورد دار کمترین  افزایش قیمت  در این ماه بوده است.

طبق بررسی ها 16  استان کشور  تورمی بالاتر از تورم ماهانه کل (3.7 درصد) در مهر ماه داشته اند.

تیتر یک
از دست ندهید
بلیط هواپیما