بررسی آمار تورم شهر ها و روستا ها در آخرین ماه پاییز

شیب کاهشی تورم در آذر ماه 1400

کدخبر: ۴۶۶۶۵۱
اقتصادنیوز: تورم کالا و خدمات مصرفی خانوار ها‌ی کل کشور در آذر سال 1400 نسبت به مدت مشابه سال گذشته 35.2 درصد رشد را تجربه کرده است.
شیب کاهشی تورم در آذر ماه 1400

به گزارش اقتصادنیوز ، تورم کالا و خدمات مصرفی خانوار های کل کشور در آذر ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته 35.2 درصد رشد داشته است، همچنین این رشد نقطه به نقطه تورم کالا و خدمات مصرفی در آذر ماه امسال برای خانوار های شهری و روستایی به ترتیب 35 درصد و 36.2 درصد بوده است. 

روند تورم در خانوار های کل کشور

شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای کل کشور  بر حسب بخش های اصلی و برخی گروه ها و طبقات کالایی در آذرماه سال 1400 نسبت به مدت مشابه سال قبل 35.2 درصد رشد داشته و این تغیرات نسبت به ماه گذشته 1.7 درصد رشد را دارا بوده است.

به طور کلی شاخص قیمتی کالا و خدمات مصرفی به دوازده گروه تقسیم بندی شده است. در این تقسیم بندی گروه «هتل و رستوران» با 60.1 درصد رشد بصورت نقطه به نقطه در آذر ماه سال جاری در مقایسه با مدت زمان مشابه در سال گذشته بیشترین رشد را در مقایسه با دیگر بخش ها داشته است و گروه «ارتباطات»  با 2.3 درصد رشد کمترین مقدار رشد را در میان گروه های مختلف خانوار های کل کشور به خود اختصاص داده است.

گروه خوراکی ها و آشامیدنی ها به همراه گروه آب، برق و گاز و سایر سوخت ها به چند زیر مجموعه تقسیم شده اند. در گروه خوراکی ها  و آشامیدنی ها درصد تغیر شاخص قیمت کالا و خدمات مصرفی در آذر امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته 41.8 درصد و بصورت ماهانه 1.4 درصد رشد را داشته اند.

این گروه به چند زیر گروه مهم تر تقسیم شده که زیر گروه «قند، شکر و شیرینی ها» با 58.3 درصد رشد در آذر ماه سال جاری بصورت نقطه به نقطه بیشترین درصد رشد را داشته است و بصورت ماهانه 1.8 درصد رشد را تجربه کرده است و کمترین درصد رشد مربوط به زیر گروه «گوشت قرمز و ماکیان» است که بصورت نقطه ای حدود 24.8 درصد رشد داشته و بصورت ماهانه 0.2 درصد کاهش داشته است.

در گروه «مسکن، آب و برق و....» 26.2 درصد بصورت نقطه به نقطه و بصورت ماهانه 1 درصد رشد را داشته اند. بیشترین درصد رشد در زیر گروه های گروه «آب، برق و.... » مربوط به «خدمات نگهداری و تعمیر واحد مسکونی» است که حدودا 40 درصد بصورت نقطه به نقطه ای در آذر سال 1400 در مقایسه با سال جاری داشته است و بصورت ماهانه 1 درصد رشد داشته است.

کمترین مقدار رشد در زیر گروه آب، برق و.. مربوط می شود به  شاخص قیمت «آب، برق و سوخت» با رشد 23.7 درصدی بصورت نقطه به نقطه در ماه آذر سال جاری نسبت به زمان مشابه سال گذشته و بصورت ماهانه 1.2 درصد رشد را به خود اختصاص داده است .

تورم

 بررسی تورم در خانوار های شهری و روستایی 

شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری و روستایی  بر حسب بخش های اصلی و برخی گروه ها و طبقات کالایی در آذرماه سال 1400 نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتیب 35 درصد و 36.2 رشد داشته و این تغیرات نسبت به ماه گذشته بهترتیب 1.6 واحد درصد و 1.8 واحد درصد رشد را دارا بوده است.

در تقسیم بندی هایی که برای شاخص کالا و خدمات مصرفی خانوار های شهری و روستایی  شده است برای خانوار های شهری در «گروه هتل و رستوران» با 61.3 درصد رشد بصورت نقطه به نقطه در آذر ماه سال جاری در مقایسه با مدت زمان مشابه در سال گذشته بیشترین رشد را در مقایسه با دیگر بخش های شاخص قیمتی کالا و خدمات مصرفی کل خانوار های شهری داشته است و برای خانوار های روستایی 49.3 درصد بصورت نقطه به نقطه رشد داشته است.

در گروه «ارتباطات» درصد تغییرات شاخص قیمتی کالا و خدمات مصرفی بصورت نقطه به نقطه در آذر ماه سال جاری با 2.4 درصد برای خانوار های شهری و 1.7 درصد برای خانوار های روستایی کمترین مقدار رشد را در میان گروه های مختلف خانوار های شهری و روستایی را  به خود اختصاص داده است.

گروه خوراکی ها و آشامیدنی ها به چند زیر مجموعه تقسیم شده اند. در گروه خوراکی ها  و آشامیدنی ها درصد تغیر شاخص قیمت کالا و خدمات مصرفی خانوار های شهری و روستایی  در آذر امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ترتیب 42.3 درصد و 40.3 درصد و بصورت ماهانه 1.3 درصد و 1.5  رشد را داشته اند.

این گروه به چند زیر گروه مهم تر تقسیم شده که زیر گروه «قند، شکر و شیرینی ها» با 58 درصد رشد برای خانوار های شهری و 59.4 درصد رشد برای خانواده های روستایی  در آذر ماه سال جاری بصورت نقطه به نقطه بیشترین درصد رشد را داشته است.

 کمترین درصد رشد در خانواده های شهری مربوط به زیر گروه «گوشت قرمز و ماکیان» است که بصورت نقطه ای حدود 24.2 درصد و در خانواده های روستایی زیر گروه «روغن ها و چربی ها» با 23.5 درصد رشد کمترین درصد افزایش را داشته اند.

تورم

 

 

اخبار روز سایر رسانه ها
    تیتر یک
    کارگزاری مفید
    صداوسیما و خبرگزاری رسمی دولت شهادت ابراهیم رئیسی را تایید کردند در سوگ ابراهیم رئیسی