بررسی رکوردهای تورمی در «اقتصادنیوز»

رکورد 25 ساله تورم شکست/افت سرعت تورم در 1400

کدخبر: 483713
تورم میانگین در ماه های 1400 در بردارنده رکورد بیست وپنج ساله بود. لمس 45.8 درصدی این شاخص در نیمه نخست 1400 موجب شد تا رکورد تورم در ربع قرن شکسته شود. با این حال بررسی ماهانه نشان از افت سرعت تورم در این مقطع داشته است.

به گزارش اقتصاد نیوز، روند تورم در سال 1400 در دو قاب مورد بررسی قرار می گیرد که در وهله اول نشان از بالاترین سطح تورم دهه در سال 1400 داشته و در قاب دوم نشان از مسیر نزولی این متغیر در این مقطع داشته است.

رکوردزنی تورم میانگین در دهه 90

به طور کلی تورم اشاره به رشدعمومی قیمت ها دارد. رشدی که می تواند به چند طریق مورد محاسبه قرار گیرد. 

در یک بعد می تواند افزایش شاخص قیمت مصرف کننده در بازار را در مقایسه با ماه قبل مورد ارزیابی قرار داد که این شاخص علامتی از تورم ماهانه کالاهاست. در یک بررسی نیز می توان آن را با موقعیت مشابه خود در سال گذشته مقایسه کرد که نشان از رشد کالاها و خدمات در عرض یک سال است.

اما قاب سومی نیز وجود دارد:

در بررسی سومین قاب می توان شاخص میانگین دوازده ماه منتهی به هر مقطع را با موقعیت مشابه خود در سال گذشته سنجید. این رشد را در ادبیات اقتصادی تورم میانگین یا تورم سالانه می نامند. از آن جا که در این محاسبه ارقام شاخص در دو سال مورد بررسی قرار می گیرد می‌توان آن را حائز حافظه تورمی بالایی دانسته و برخی آن را شاخص مهمی در ارزیابی تورم می دانند.

درهمین رابطه آمار و ارقام ثبت شده ماهانه در سال 1400 از تورم میانگین نشان می دهد در این مدت تورم میانگین در فرودین ماه این سال که برابر با 38.9 درصد ثبت شده بود مسیر صعودی خود را ادامه داده و در شهریور ماه امسال به 45.8 درصد رسید.

بررسی ها نشان می داد این بیشترین میزان تورم سالانه در ربع قرن بوده است.

پیش از این در شهریور ماه 1398 تورم میانگین تا مرز 42 درصد بالا آمده بود اما پس از برخورد به سقف خود دوباره سیری نزولی اتخاذ کرد  و نتوانسته بود به رکورد 45 درصد برسد.

در شهریور اما این رکورد زده شده و به قله 25 ساله دست پیدا کرد.

پس از آن اما با کاهش سرعت تورم ماهانه در ایران روند تورم میانگین نیز نزولی شده و در انتها به 40 درصد تنزل پیدا کرد.

تورم

کاهش سرعت ماهانه تورم در مقایسه با سال گذشته

باوجود رکوردزنی های تورم میانگین در سال 1400اما تورم ماهانه سطح پایین تری را در مقایسه با سال قبل داشته است.

بررسی ها نشان می دهد رکوردزنی های تورم ماهانه به دو ماه اردیبهشت و شهریور تعلق داشته است. در همین رابطه کمترین تورم ماهانه در سال 1400 در اردیبهشت ماه رخ داده که برابر با 0.75 درصد بود. در مقابل اما بیشترین تورم ماهانه در شهریور ماه ثبت شده بود که برابر با 3.94 درصد ثبت شده بود.

یک بررسی مهم تر نشان می دهد سرعت رشد تورم در سال 1400 تقریبا در مقایسه با سال قبل کمتر بوده است. به این معنا که تورم ماهانه در هر ماه در سال 99 بیشتر از این رقم در سال 1400 ثبت شده بود. به استثنای ماه های فروردین، شهریور و دی ماه.

به عنوان مثال در مهر ماه تورم ماهانه درسال 99 برابر با 7 درصد ثبت شده بود که در سال 1400 این رقم برابر با 3.7 درصد محاسبه شد. یعنی 3.3 واحد درصد کمتر.

این کاهش نشان از افت سرعت افزایش تورم داشته که در صورتی که تداوم داشته باشد می تواند از رشد بیشتر قیمت ها در سال 1401 جلوگیری کند.

تورم

تیتر یک
از دست ندهید
فلای تودی