رفتار دو گانه رشد متغیرهای کلان اقتصادی

افزایش نقدینگی 1400؛ «1357 همت» +جدول

کدخبر: 492345
نقدینگی اسفند ماه 1400 در مقایسه با موقعیت مشابه خود در سال گذشته حدودا هزار و 357 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده و رشد ماهانه آن رکورد 12 ماهه را شکست. این افزایش و رشد ماهانه توامان پایه پولی موجب شد تا ضریب فزاینده نقدینگی به 8 رسیده و در سطح بالایی قرار بگیرد.

به گزارش اقتصادنیوز، روند آمارهای اقتصاد کلان در ماه پایانی 1400 نشان از مسیر صعودی شاخص ها برخلاف تفسیر بانک مرکزی داشته است. 

اما ریشه این اختلاف در چیست و از کجا نشات می گیرد؟ نکته مهم دیگر آن است که فارغ از اختلاف فوق، شاخص دیگری از وضعیت کلان اقتصاد در کشور گویای رکورد مهمی بوده است.

روند صعودی در رشد پایه پولی

شاخص پایه پولی در اقتصاد از اهمیت بالایی برخوردار است. هر چه این شاخص رشد بیشتری داشته باشد و این رشد به بخش نقدینگی نیز منتقل شود تورم صعودی تر شده و در نهایت بر قدرت خرید افراد تاثیر گذار خواهد بود.

در همین رابطه در اسفند ماه امسال پایه پولی با 22 هزار و 100 میلیارد تومان افزایش معادل 3.81 درصد رشد ماهانه به 602 هزار میلیارد تومان رسید.

بررسی مسیر ماهانه رشد پایه پولی نشاندهنده وضعیت افزایشی این شاخص بوده که در این ماه صعودی تر شده است.

اما مقایسه آمارها با موقعیت مشابه خود در سال گذشته حاکی از آن است که آهنگ افزایش سالانه قیمت ها رو به کاهش است.

در همین خصوص مقایسه سالانه پایه پولی نشان می دهد این متغیر در مقایسه با موقعیت مشابه خود در سال گذشته در حدود 144 هزار و 80 میلیارد تومان افزایش پیدا کرده که متناظر با رشد 31.4 درصدی است. این رشد مرداد ماه برابر با 42.1 درصد بوده که در پایان سال گذشته تقریبا 11 واحد درصد کاهش پیدا کرده است.

درکنار تغییرات این متغیر در اقتصاد کلان ایران، روند شاخص نقدینگی نیز در این ماه دچار همین رفتاردوگانه شده است.

پایه پولی

رشد 39 درصدی نقدینگی اسفند 1400

در پایان سال جاری نقدینگی کشور با 208 هزار و 400 میلیارد تومان افزایش در مقایسه با ماه گذشته به 4 هزار و 832 همت رسیده است. این افزایش به لحاظ درصدی برابر با 4.5 درصد بوده که در صدر رشد ماهانه نقدینگی در این سال بوده است.

مقایسه سالانه شاخص نقدینگی نیز نشان می دهد افزایش سالانه این متغیر در کشور به لحاظ مقداری تقریبا برابر با  هزار و 357 هزار میلیارد تومان بوده که معادل با 39 درصد بوده است.

این رشد در میانه سال گذشته تا مرز 42 درصد رشد داشته که در این ماه هم سو با  پایه پولی روندی کاهشی را ثبت کرده است.

البته بانک مرکزی در این خصوص برای چندمین ماه پیاپی ادعا دارد 2.7 واحد درصد از رشد نقدینگی در سال 1400 مربوط به اضافه شدن اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی ها و بدهی های بانک مهر اقتصاد به اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی ها و بدهی های بانک سپه (به‌واسطه ادغام بانک‌های متعلق به نیروهای مسلح در بانک سپه) می‌باشد و فاقد آثار پولی است. به عبارت دیگر در صورت تعدیل اثرات پوشش آماری مذکور، رشد نقدینگی در پایان سال 1400 نسبت به پایان سال 1399 معادل 36.3 درصد خواهد بود.

پایه پولی

 

تیتر یک
از دست ندهید
فلای تودی