گزارش اقتصادنیوز از آخرین تحولات بازار سهام پایتخت

شناسایی استراتژی بعدی بورس‌بازان

کدخبر: 456453
اقتصادنیوز: امروز اول آذر 1400 در روز میانی هفته تقاضا با فعال شدن، شاخص را به جلو راند. به نظر میرسد خریداران به دنبال تداوم این روند باشند.

به گزارش اقتصادنیوز ، در معاملات امروز بازار سهام، تقاضا فعال شد و شاخص را دوباره وارد کانال 1.4 میلیون واحد کرد. شاخص کل با افزایش 20.1 هزار واحدی (معادل 1.46 درصد) در کانال 1.407 میلیون واحد قرار گرفت. شاخص کل هم وزن نیز با 3.6 هزار واحدی (معادل 0.94 درصد) در نقطه 386.9 هزار واحد رسید. در معاملات امروز، ارزش کل معاملات 71.3 هزار میلیارد تومان بود که سهم معاملات خرد سهام 4.5 هزار میلیارد تومان برآورد شد.

تراز پول حقیقی ها برای بازار سهام و صندوق های با درآمد ثابت متفاوت بود؛ به طوریکه در بازار سهام شاهد ورود 58.6 میلیارد تومان پول حقیقی ها بودیم اما برای صندوق های با درآمد ثابت خروجی پول حقیقی ها 89.4 میلیارد تومان بود.

بیشترین ورودی پول حقیقی ها برای وبملت با 45.6 میلیارد تومان بود. شفن با 31.2 میلیارد تومان، شستا با 23.9 میلیارد تومان، فولاد با 19.9 میلیارد تومان و شکلر با 17.1 میلیارد تومان در معاملات امروز با بیشترین ورودی پول حقیقی ها همراه شد.

ورودی و خروجی پول حقیقی ها و حقوقی ها

در همین حال بیشترین خروجی پول حقیقی ها هم برای خبهمن با 21.6 میلیارد تومان بود. فسبزوار با 16.1 میلیارد تومان و شبندر با 15.1 میلیارد تومان در رتبه های بعدی بیشترین خروجی پول حقیقی ها قرار داشت.

حقوقی ها هم در موقعیت خرید شپنا، ملت، رانفور، ثامید و وپارس را به سبد خرید خود اضافه و در موقعیت فروش فاراک، خگستر و غسالم را از سبد خارج کردند.

سرانه معامله حقیقی ها هم به نفع خریداران بود؛ سرانه خرید حقیقی ها 17.4 میلیارد تومان و سرانه فروش حقیقی ها 89.4 میلیارد تومان شد.

ارزش اولیه صف های خرید در حالی 1.7 هزار میلیارد تومان بود که ارزش پایانی صف های خرید 665.7 میلیارد تومان برآورد شد. همچنین ارزش اولیه صف های فروش هم 248.9 میلیارد تومان بود که در پایان به 398.1 میلیارد تومان رسید. تعداد نمادهای دارای صف خرید از تعداد نمادهای دارای صف فروش جلوتر بود. البته ارزش صف های فروش اگرچه افزایشی بود اما نسبت به میزان ارزش صف های خرید نصف بود.

بیشترین بازدهی ها در بازار سهام

بیشترین بازدهی در بورس برای شپنا با 5.17 درصد و شفن با 5 درصد بود. در فرابورس هم بیشترین بازدهی برای شگویا  و شکام با 5 درصد بود. بیشترین کاهش قیمت در بورس برای سنیر با 4.96 درصد بود. در فرابورس هم بیشترین کاهش قیمت برای حآفرین با 4.49 درصد و ثالوند با 4.48 درصد بود.

بیشترین حجم معاملات در بورس برای نمادهای بانکی (وبملت، وتجارت و وبصادر) و خودرویی ها (خبهمن، خگستر) بود. بیشترین کاهش ارزش بازار در بورس برای شیراز، بورس، کبورس و خنصیر بود. بیشترین حجم معاملات برای فرابورس برای ذوب و وهور بود. بیشترین کاهش ارزش بازار هم برای غصسینو، مارون، وهور، حآفرین و بگیلان بود. بیشترین نسبت حجم به شناوری برای شلیا با 34 درصد بود.

  • 2
تیتر یک
از دست ندهید
بلیط هواپیما