مهمترین بازارهای هدف کالاهای ایرانی معرفی شدند

ترکیب جدید شرکای تجاری ایران + نمودار

کدخبر: 416142
اقتصادنیوز: ارزیابی 20 مقصد صادراتی کشور نشان دهنده آن است که 10 کشور نخست صادراتی 86 درصد سهم ارزشی از کل صادرات را به خود اختصاص داده اند.

به گزارش اقتصادنیوز ؛ اطلاعات اعلام شده از سوی سازمان توسعه و تجارت ایران نشان دهنده آن است پنج بازار نخست صادراتی کشور در فرودین 1400 شامل «چین» با ارزش 974 میلیون دلار و سهم 32.8 درصد ازکل صادرات، «عـراق» 428 میلیون دلار و سهم 14.4 درصد، «امارات متحده عربی» 417 میلیون دلار و سهم 14 درصد، ترکیه 177 میلیـون دلار و سهم 6 درصد و افغانستان 175 میلیون دلار و سهم 5.9 درصد می شود. براساس ارزیابی های صورت گرفته سهم این بازارها از کل صادرات 73 درصد است.

از موارد جالب توجه در بررسی صادرات کشورمان در فروردین سـال 1400 وجـود سـه کشـور آفریقـایی یعنـی غنـا، الجزایر و ساحل عاج در فهرست 20 کشور اول هدف صادراتی است. در فروردین ماه سال جاری رتبـه صـادرات بـه غنـا نهم و بالاتر از کشورهایی همچون روسیه ، تایلند، عمان، سوریه، آذربایجان، ازبکستان، ارمنسـتان و قزاقسـتان اسـت. رتبه الجزایر در این میان چهاردهم و ساحل عاج بیستم است.به عبارت دیگر میزان صادرات به کشـور غنـا در دوره مورد نظر از 11 همسایه کشورمان بیشتر بوده است که این خود موضوع توجه بـه بازارهـای فرامنطقـه ای را تشـدید می کند. با این شرایط می توان گفت در فرودین 1400 شاهد ترتیب جدید مقاصد صادراتی برای کالاهای ایرانی بوده ایم.

صادرات21

 

 

تیتر یک
از دست ندهید
بلیط هواپیما