ملک سلمان چند مقام کلیدی عربستان را برکنار کرد

کدخبر: 399031
پادشاه سعودی، محمد بن صالح بنتن وزیر حج عربستان را برکنار و عصام بن سعد بن سعید وزیر مشاور و عضو شورای وزیران را با حفظ سمت به عنوان سرپرست این وزارتخانه منصوب کرد.

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایرنا، همچنین «عبدالهادی بن أحمد بن عبدالوهاب المنصوری» رییس سازمان هواپیمایی کشوری عربستان، برکنار و در جایگاه دستیار وزیر امور خارجه در امور اجرایی با درجه وزیر منصوب شد.

ملک سلمان، « عبدالعزیز بن عبدالله بن عبدالعزیز الدعیلج » را به عنوان رییس جدید سازمان هواپیمایی کشوری عربستان با درجه وزیر منصوب کرد.

در حکمی دیگر سلمان بن عبدالعزیز، به خدمت شیخ «ابراهیم بن سلیمان بن عبدالله الرشید» در جایگاه رییس دادگاه عالی اداری پایان داد و «علی بن سلیمان بن علی السعوی» را با رتبه وزیر در سمت وی نشاند.

با حکم شاه سعودی، «محمد بن طویلع بن سعد السلمی» از منصب خود به عنوان معاون وزیر منابع انسانی و توسعه اجتماعی برکنار  و مهندس « ماهر بن عبدالرحمن بن إبراهیم القاسم» با رتبه ممتاز جای او را گرفت.

« عبدالعزیز بن عبدالرحمن بن عبدالعزیز العریفی» نیز با رتبه ممتاز، معاون وزیر حمل و نقل سعودی شد.

« سمیر بن عبدالعزیز بن محمد الطبیب» نیز با حکم ملک سلمان، مشاور دبیرخانه شورای وزیران با درجه ممتاز شد.

 

تیتر یک
از دست ندهید
بلیط هواپیما