تصاویر| آماده سازی خزانه برنج

کدخبر: 406179
جهت استفاده از حداکثر بذر و داشتن مزرعه‌ای یک دست ابتدا بذر را در فضای کوچکتری تحت شرایط خاص کشت نموده و پس از آماده شدن و رشد نشا‌ها آن را به زمین اصلی منتقل و نشاء می‌کنند.

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از باشگاه‌خبرنگاران٬ خزانه برنج به زمینی کوچک در کنار یا داخل مزرعه کشت اصلی گفته می‌شود. بذر برنج در شرایط غرقابی توانایی جوانه زنی را ندارد، بنابراین جهت استفاده از حداکثر بذر و داشتن مزرعه‌ای یک دست ابتدا بذر را در فضای کوچکتری تحت شرایط خاص کشت نموده و پس از آماده شدن و رشد نشا‌ها آن را به زمین اصلی منتقل و نشاء می‌کنند. محل آن باید در مکانی انتخاب شود که خاک آن به خوبی شخم خورده و معمولا با کود دامی کاملاً پوسیده پوشیده باشد. خزانه به صورت شمالی جنوبی احداث می‌شود تا بیشترین نور خورشید را دریافت کرده و هم از وزش باد مصون بماند.

 

 • 13802533_103
 • 13802534_706
 • 13802535_701
 • 13802536_442
 • 13802537_554
 • 13802538_974
 • 13802540_620
 • 13802541_381
 • 13802542_955
 • 13802543_253
 • 13802544_911
 • 13802545_556
 • 13802569_616
 • 13802571_290
 • 13802573_340
 • 13802574_665
 • 13802576_749
 • 13802578_426
 • 13802630_604
 • 13802631_194
 • 13802632_940
 • 13802633_316
 • 13802634_364
 • 13802635_878
 • 13802636_711
 • 13802637_232
 • 13802638_170
 • 13802639_204
 • 13802640_696
 • 13802641_553
 • 13802642_496
 • 13802643_681
 • 13802644_795
 • 13802645_956
 • 13802646_562
 • 13802647_372
از دست ندهید
بلیط هواپیما