حمله سیدحسن خمینی به مروجان الگوی چینی در ایران

کدخبر: 416076
سید حسن خمینی در سخنرانی با انتقاد شدید از کسانی که خواهان اجرای مدل چینی برای انتخابات در ایران هستند گفت: حکومتی که اقبال مردم را نداشته باشد مشروع نیست و اقامه عدالت به جای مردم خروج از راه انبیا است.

به گزارش اقتصادنیوز،، سید حسن خمینی نوه بنیانگذار جمهوری اسلامی در مراسم اختتامیه دهمین رویداد طریق جاوید که با عنوان انتخابات در نگاه حضرت امام خمینی به ایراد سخنرانی پرداخت. او در سخنرانی خود به جایگاه رای مردم در نظام اسلامی پرداخت.

سید حسن خمینی در ابتدا با اشاره  مغالطه ها در سخنان و گفته ها در خصوص رای مردم و دخالت در مشروعیت نظام جمهوری اسلامی گفت: برخی تصور می کنند که چون مشروعیت از آن خدا است وقتی از رای مردم در ساخت مشروعیت صحبت می شود سخنانی شرک آمیز بیان شده است و مردم را در مقابل خدا می نشاند

او ادامه داد:در حالی که این گونه نیست زیرا در فقه هر حکمی که روی موضوعی قرار می گیرد تا احراز موضوع نشده باشد قابلیت جاری شدن ندارد.

سید حسن خمینی با ذکر مثالی بحث را بیشتر باز کرد و گفت: مثلا حکم است آب مطهر و پاک کننده است اما برای اینکه حکم جاری شود ابتدا باید آب بودن مایع قابل استفاده برای پاک شدن ناپاکی احراز شود زیرا این حکم برای هر مایعی موضوعیت ندارد.

 او رای مردم را نیز از نگاه انبیا و امام خمینی جز مضوع و قیود مشروعیت ساز دانست و گفت: بر اساس باور امام حکومتی که اقبال مردمی ندارد مشروع نیست اقبال عمومی، نظر جمهور شرط مشروعیت نظام است و انتخابات مشروعیت ساز است

وی با اشاره به اینکه خدایی که فرموده اگر فردی آگاه نباشد ولایت ندارد این راهم قید گذاشته که اگر اقبال مردمی نباشد حکومت مشروع نیست.

سید حسن خمینی با اشاره به اینکه نمی شود برای مردم تصمیم گرفت و منتخب معرفی کرد گفت اگر کسی به جای مردم تصمیم بگیرد و بگوید به این رای بدهید یا بخواهد به جای انان اقامه عدالت کند از راه انبیا خارج شده است.

او در پایان سخنانش با اشاره به اینکه برخی از اجرای مدل چینی در ایران صحبت می کنند تاکید کرد:اجرای این مدل در ایران به دلیل آنکه مطابق با  آرمان انبیا نیست شدنی نخواهد بود.

 

 

تیتر یک
از دست ندهید
بلیط هواپیما