تاثیر واکسیناسیون در ایران بر گروه های سنی مختلف

ردپای واکسن در کاهش محسوس فوتی‌های کرونا

کدخبر: 455010
اقتصادنیوز: روند واکسیناسیون کرونا در کشور سه اثر مهم بر میزان مرگ ومیر کرونا گذاشته است.بررسی آمارها در مقطع یک ماه اخیر نشان می دهد میزان مرگ و میر کرونا در کشور 32 درصد کاهش پیدا کرده اما هنوز فراتر از سطح 100 نفر قرار دارد.

به گزارش اقتصادنیوز ، آمار روزانه کرونا در ایران روندی کاهشی پیدا کرده و سیر نزولی گرفته است. این آمار در شاخص ابتلا و بستری های روزانه کاهش بیشتری پیدا کرده و با وجود کاهش در بخش مرگ ومیر روزانه نیز اما هنوز وضعیت فوتی های روزانه بالاتر از 100 نفر گزارش می شود. 

بررسی اخیر وزارت بهداشت و درمان از روند واکسیناسیون در کشور کلید این کاهش در آمار مرگ و میر روزانه را به نوعی افزایش نرخ واکسیانسیون در ایران می داند.

کاهش میزان ابتلا به کرونا در ایران 

شمار مبتلایان روزانه کرونا در ایران در روز 25 آبان برابر با 6 هزار و 430 نفر بوده که در مقایسه با روز قبل 16 درصد کاهش داشته است. به طور کلی بررسی آمار مبتلایان در این ماه نشان می دهد میزان ابتلا در کشور پس از یک ماه تقریبا 43.6 درصد کاهش داشته و در 12 روز گذشته کمتر از 10 هزار نفر ثبت شده است.

این کاهش به صورت آنی به بخش بستری های روزانه نیز منتقل شده و این بخش را نیز تنزل داده است.

بررسی روند بستری های روزانه در کشور

شمار بستری های روزانه کرونا در روز 25 آبان ماه برابر با هزار و 53 نفر بوده که تقریبا در روزهای اخیر بدون تغییر باقی مانده است.

مقایسه این متغیر با موقعیت مشابه خود در یک ماه گذشته نشان می دهد با افول میزان مبتلایان کرونا در کشور شمار بستری های روزانه نیز 29 درصد کاهش پیدا کرده است. به طوری که در روزهای ابتدایی هفته اخیر به مدت دو روز کمتر از هزار نفر ثبت شد.

ادامه روند کاهشی به بخش بیماران بدحال کرونایی نیز انتقال پیدا کرد. این بخش که همواره یکی از متغیر های مهم در تعیین وضعیت سیاه و قرمز کشور در موج های کرونایی بوده است در روز 25 آبان ماه معادل با 3 هزار و 477 نفر ثبت شد. مقایسه این متغیر نیز با یک ماه گذشته نشان می دهد در  این مدت 28 درصد از این شاخص کاسته شده است.

کاهش روند مرگ ومیر کرونا درکشور

شاخص مهم و تاثیر گذار در وضعیت سیاه کشور میزان فوتی های بیماری کرونا در مقطع روزانه است. این متغیر در روزهای اخیر در مقایسه با یک ماه قبل 32 درصد کاهش پیدا کرده و اکنون در سطح 134 نفر به ثبت رسیده است.

بررسی آمار ها از میانه فروردین امسال تاکنون نشان می دهد باوجود کاهش در این متغیر اما هنوز میزان فوتی ها به کمتر از 100 نفر در هر روز نرسیده که میزان خطرناکی به شمار می آید.

بررسی جدید مرکز آمار در خصوص واکاوی این نرخ در میان واکسینه شده ها راوی نکته مهمی بوده است:

نخست:  میزان مرگ و میر بر اثر کرونا به طور کلی در گروه های سنی مختلف  از ابتدای پاییز تاکنون نشان می دهد بیشترین میزان فوتی ها در گروه های سنی بالاتر از 75 سال به ثبت رسیده است. پس از آن گروه های سنی 50 تا 74 سال و سایر دسته بندی ها وجود داشته است. به عبارت دیگر با افزایش سن در ایران شمار مرگ ومیر کرونا میز در این مدت بیشتر شده است.

2

دوم: نکته مهم دیگر در این بازه ارتباطی است که شمار فوتی ها با واکسینه شده ها داشته است. در نمودارهای منتشر شده از سوی وزارت بهداشت و در مان مشاهده می شود در هر گروه سنی میزان مرگ ومیر کرونایی با تزریق واکسن کاهش پیدا کرده است.

طبق آمار ها در همه گروه های سنی میزان مرگ ومیر کرونا در افرادی که دو دوز واکسن را تزریق کرده اند کمتر از افرادی است که یک دوز تزریق داشته اند. درنهایت دو روند واکسینه در افراد تک دوز و دو دوز باز هم به مراتب کمتر از افرادی است که هر گز واکسن نزده اند.

1

 

سوم: نکته مهم دیگر در خصوص کاهش دسته جمعی آمار بوده است. به عبارت دیگر فارغ از واکسینه شدن یا نشدن میزان فوتی ها درکشور در هر یک میلیون نفر در هر گروه سنی کاهش پیدا کرده است. تحلیلی که می تواند این موضوع را بیان کند اثرات کاهشی واکسن در کل موج کرونایی کشور بوده است. به این معنا که با شیوع واکسن جهش ویروس بیشتر کنترل شده ودر نهایت موجب شده تا از قدرت خطر ویروس حتی برای افراد غیر واکسینه نیز بکاهد.

3

تیتر یک
اخبار بیشتر در سرویس سایر رسانه ها
از دست ندهید
بلیط هواپیما