شکوفه هایی به ارزش حیات |تصاویر

کدخبر: 488978
شکوفه های بادام کوهی در اوایل فروردین ماه در استان قم و در مناطق نیمه خشک کوهستانی چهره ای زیبا به این مناطق می دهد.

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایسنا، این درختچه در اکوسیستم گیاهی، مطابق ماده یک قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور ممنوع القطع محسوب شده و حفظ و نگهداری از آن بنابر اهمیت وجود ذاتی این درختچه مقاوم و سازگار به خشکی بسیار حیاتی است. بادام کوهی از ذخائر ژنتیکی گیاهی ایران در ناحیه رویشی ایرانی-تورانی است که میوه آن در صنایع آرایشی-بهداشتی، دارویی و صنعتی کاربرد دارد. همچنین این درختچه با ایجاد زیست بوم مناسب برای انسان و حیات وحش موجب استقرار و حفاظت از خاک و محوطه ای برای تولید آب محسوب می شود.

 

 • 62232711_6K2A0142
 • 62232712_6K2A0155
 • 62232713_6K2A0015
 • 62232714_6K2A0004
 • 62232715_6K2A0209
 • 62232717_6K2A0438
 • 62232718_6K2A0426
 • 62232719_6K2A0444
 • 62232720_6K2A0047
 • 62232721_6K2A0056
 • 62232722_6K2A0036
 • 62232723_6K2A0370
 • 62232724_6K2A0258
 • 62232725_6K2A0377
 • 62232726_6K2A0550
 • 62232727_6K2A0413
 • 62232728_6K2A0244
 • 62232729_6K2A0257
 • 62232730_6K2A0031
 • 62232731_6K2A0167
 • 62232732_6K2A0048
 • 62232733_6K2A0221
 • 62232734_6K2A0335
 • 62232735_6K2A0288
 • 62232736_6K2A0237
 • 62232737_6K2A0068
 • 62232738_6K2A0290
 • 62232739_6K2A0251
 • 62232740_6K2A0511
تیتر یک
از دست ندهید
فلای تودی