وظیفه شهرداری کدام است: ارائه خدماتِ شهری یا تبلیغاتِ اسلامی؟

کدخبر: 489325
اخیرا شهرداریِ تهران بمنظور بالابردن ایمان ساکنین پایتخت، بزرگراهها را مملو از بیلبوردهایی نموده که پیامِ آنها تقویت اعتقاداتِ دینی شهروندان است.

اینکه بیلبوردها از منظر بصری و هنری  آنقدر ابتدایی هستند که بعید بنظر می‌رسد اساساً تاثیری بر روی بیننده بگذارند بجای خود محفوظ.اما پرسش اساسی‌تر آنست که آیا مردم‌ به شهرداری عوارض میدهند برای خدمات شهری همچون نظافتِ شهر، گسترشِ فضای سبز، بهبودِ حمل و نقل عمومی و جلوگیری از تبدیلِ شهر به قبرستان و جنگلی از سیمان بتون آرمه ساختمانهای سربفلک کشیده، یا نه، مردم بمنظور دیگری به شهرداری عوارض میدهند؟ بمنظور آنکه شهرداری آنان را از آتشِ دوزخ نجات داده و اسباب رستگاری شان را فراهم سازد؟

ابتدایی‌ترین درس دینداری دخل و تصرف نکردن در اموالِ دیگران و امانتداری است. در آن صورت اگر مردم راضی نباشند که شهرداری پولشان را بجای هزینه در خدمات‌ِشهری، صرف تبلیغات دینی نماید،از نظر شرعی این عمل شهرداری چه صورتی پیدا میکند؟

منبع: کانال تلگرامی نویسنده

14010114152844135250788910

تیتر یک
از دست ندهید
فلای تودی